Publicerad 2017-02-15

Därför redovisar Socialnämnden underskott

Socialnämnden i Östersunds kommun redovisar ett minusresultat på 8,9 miljoner kronor för 2016.

– Att planera och prognostisera Socialnämndens verksamhet och ekonomi är mycket svårt. Människors behov av stöd och hjälp i förhållande till vad lagen utkräver av oss går inte alltid hand i hand med kravet om att hålla budget, säger socialförvaltningens chef Helén Eurenius.

Den största anledningen till 2016 års minusresultat är den generella volymökningen av ärenden, exempelvis kan nämnas att orosanmälningarna om barn som far illa ökade till 1743 stycken år 2016, jämfört med 1543 året dessförinnan.

Externa placeringar kostar

Därtill har antalet placeringar av vuxna som är 21 år eller äldre också ökat markant jämfört med tidigare år. Socialnämnden i Östersund hade förra året totalt 141 personer (barn, unga och vuxna) placerade i snitt varje månad – både på egna institutioner och i andra delar av landet. Genomsnittskostnaden för en placering är cirka 4000 kronor per dygn men kan i vissa fall bli väldigt dyr.

– Tyvärr är en del av de människor som vi placerade för fem, sex år sedan som då var ungdomar tillbaka hos oss nu, vilket därför behöver analyseras. Har placeringsformen varit den rätta och var vi inte tillräckligt uthålliga är frågor som behöver ställas, säger Helén Eurenius.

Långsiktigt och förebyggande

Som ett led i att försöka minska antalet placeringar av barn, unga och vuxna har Socialnämnden de senaste åren satsat mycket på öppenvården. I mars förra året öppnade exempelvis enheten Förstärkt föräldrastöd där målet är att stötta föräldrarna i sitt föräldraskap och därmed undvika placeringar. Genom insatsen kan barnet/ungdomen bo kvar i sin hemmiljö.

– Vi har gjort mycket i Östersund gällande öppenvården, vilket också är det gensvar vi får från de studiebesök som kommer hit, men det finns fortfarande en del kvar att göra, till exempel i samarbete med skola, polismyndighet och Region J/H, säger Helén Eurenius.

Färre behöver försörjningsstöd

Samtidigt som placeringarna av vuxna har ökat under 2016 ser glädjande nog socialtjänsten att ekonomiskt bistånd till personer som är i behov av försörjningsstöd har minskat det senaste året. Detta bland annat tack vare den politiska satsningen på arbetsmarknadsanställningar. Under 2016 betalades 4,3 miljoner kronor mindre ut jämfört med budget.

– Ingen vill leva på försörjningsstöd. Det är väldigt roligt när folk återkopplar till oss och beskriver sin glädje över att själva kunna försörja sin familj, säger Helén Eurenius.

För ytterligare information kontakta:
Helén Eurenius, förvaltningschef, Tel. 063-14 32 05

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-02-15

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen