Publicerad 2017-03-30

Röjningsarbetet färdigt
– snart kan Bynäset öppna

Delar av Bynäset kan senare i sommar öppna för allmänheten. På tisdag ska Kommunstyrelsen ta ställning till om kommunen ska köpa det röjda området av Fortifikationsverket och därmed kunna erbjuda medborgarna tillträde till området i form av ett attraktivt fritidsområde.

I somras inleddes riskreducerade åtgärder för oexploderad ammunition, så kallad OXA, efter Bynäsets strandkant. Området har tidigare använts som militärt skjutfält och allmänheten har därför inte haft tillåtelse att vistas där – det har helt enkelt inte varit säkert. Platsen är samtidigt ett väldigt vackert naturområde och både kommunen och Försvarsmakten samt Fortifikationsverket, som äger marken, har därför sedan verksamheten på Bynäset upphörde haft som ambition att kunna öppna området för allmänheten.

De större inre delarna av Bynäset har inte röjts och kommer därför även i framtiden att vara belagt med tillträdesförbud. En röjning av de inre delarna hade inneburit ett stort ingrepp på den vackra skogen och gett orealistiska kostnader.

- Att nu de mest attraktiva delarna, strandzonerna, är säkrade och kan bli allmänt tillgängliga är efterlängtat av många och vi är övertygade om att Bynäset kommer att bli ett av kommuninvånarnas allra finaste fritidsområden, säger Krister Frykberg, projektledare på Östersunds kommun.

- Vi har under hösten utfört riskreducerande åtgärder mot OXA efter hela strandlinjen runt Bynäset och arbetet har gått helt enligt plan. Det återstår vissa arbeten som görs i vår. Vi har också gjort en ny sträckning av en del av vägen samt satt upp ett vackert trästaket som gör det lätt för allmänheten att förstå vilken del som är säker och vilken del av Bynäset som fortfarande är farlig att beträda. Jag är mycket nöjd med resultatet och vi gläder oss åt att kunna öppna detta vackra område för det rörliga friluftslivet i Östersund, säger Patrik Blomander, specialist OXA på Fortifikationsverket, som har lett röjningsarbetet på Bynäset.

Förutom köpekontraktet ska Kommunstyrelsen också fatta beslut om lokala föreskrifter för området. Föreskrifterna innebär att det på Bynäset inte är tillåtet att gräva, schakta eller gör andra markarbeten utan att först få tillstånd av polisen. Dessutom blir det förbjudet att elda, cykla och rida i området.

- Jag hoppas att de regler som ska gälla upplevs som rimliga och att alla inser att de syftar till full säkerhet för områdets besökare, säger Krister Fryklund.

Det är Fortifikationsverket som har ansvarat för de riskreducerande åtgärderna och stått för kostnaden.

Det är Kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet om Bynäset – både vad gäller köpekontraktet och de lokala föreskrifterna.

Om allting går som det ska övertar kommunen ansvaret för Bynäset den 1 juni. Officiell invigningen av området planeras någon gång under sommaren. Framtill dess är det fortsatt tillträdesförbud för allmänheten till Bynäset.

För ytterligare information kontakta:

Krister Frykberg, projektledare Östersunds kommun, Tel. 070-684 92 24

Patrik Blomander, specialist OXA, Fortifikationsverket, Tel. 010-44 44 953

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-03-30

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen