Publicerad 2017-05-24

Förslaget: Så ska Kultur- och fritid spara 4 miljoner kronor 2018

Östersunds kommun ska spara 104 miljoner kronor nästa år. Kultur- och fritidsnämnden ska stå för 4 av de miljonerna, det har Kommunfullmäktige beslutat.

För att lyckas uppfylla Kommunfullmäktiges krav har Kultur- och fritidsförvaltningen arbetat fram förslag på besparingar, effektiviseringar och ökade intäkter. Den 31 maj 2017 fattar politikerna i Kultur-och fritidsnämnden beslut om förslagen. Det avgörande beslutet om budget 2018 fattar Kommunfullmäktige i höst.

Johan Palm, förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen, kommenterar några av förslagen:

Förslag på besparingar, 1 178 000 kronor

  • Avveckling av Litsbacken, 500 000 kronor
  • Minskat öppethållande på Brunflobadet (stängt måndag kvällar), 60 000 kronor
  • Minskning och avveckling av vissa riktade bidrag, 268 000 kronor
  • Övriga kostnader, 350 000 kronor

- Förvaltningen har försökt att lägga ett antal förslag som ska drabba så få barn och unga som möjligt. Då det gäller Litsbacken har den i princip varit stängd de senaste åren. En fortsatt drift av Litsbacken innebär att det behöver göras flera stora investeringar och utökade driftskostnader med ungefär 1,5 miljon kronor per år, säger Johan Palm.

Fortsatta satsningar när det gäller utförsåkning kommer i stället att göras vid Gustavsbergsbacken och Ladängen, enligt förslaget.

- Vad gäller de riktade bidragen föreslår förvaltningen att vissa bidrag tas bort som varit riktade utan krav på att föreningarna ska redovisa någon form av verksamhet. De föreningar som berörs har i princip endast vuxenverksamhet, säger Johan Palm.

Förslag på intäktsökningar, 2 380 000 kronor

  • Höjning av inträdesavgift på baden (60 kronor för 3-17-åringar; 10 kronor för spädbarn, badblöja ingår i priset), 1 680 000 kronor
  • Höjning av inträdesavgift Östbergets slalomanläggning (nya biljettpriser ej specificerade än), 200 000 kronor
  • Ökade intäkter i form av höjda hyror och avgifter för föreningar, 500 000 kronor. En del av dessa föreningsavgifter, 300 000 kronor, ska enligt förslaget finansieras via en ny elitserieavgift, med 10 kronor per redovisad besökare.

- Kultur- och fritidsnämnden har inte höjt entréavgifterna för barn och unga på baden sedan 2008 och vid en jämförelse med andra städer så har förvaltningen konstaterat att nuvarande avgifter är mycket låga. Även efter höjningen skulle Östersund inte sticka ut i förhållande till många andra städer, säger Johan Palm.

- I ett läge där nämnden har ett uppdrag att minska sina kostnader med 4 miljoner kronor är förslaget att lägga en del av denna besparing på de elitserielag som nyttjar anläggningarna. Förslaget innebär att nämnden lämnar modellen med att ta betalt för varje objekt på arenan som ska nyttjas. I stället betalar elitserielaget en fast avgift per redovisad besökare och sedan har förvaltningen i uppdrag att tillhandahålla arenan utifrån de regler och riktlinjer som finns. Denna modell med en kostnad per redovisad besökare plus en modell med fast avgift är den vanliga prissättningen på elitarenor runt om i Sverige, säger Johan Palm.

Förslag på effektiviseringar, 500 000 kronor

  • Enheten Arenabyn föreslås föras över till Kultur- och fritidsförvaltningen från Teknisk förvaltning.

- I nuläget driftar Teknisk förvaltning Arenabyn på uppdrag av Kultur-och fritidsförvaltningen. Genom att återta driften i egen regi bedömer vi att kostnaderna kan minska och att det ur ett utvecklings- och arrangemangsperspektiv blir en bättre lösning, säger Johan Palm.

Förslaget innebär dock att fullmäktige måste förändra kultur- och fritidsnämnden reglemente så att nämnden själv får möjlighet att drifta sina anläggningar.

För ytterligare information kontakta:

Johan Palm, förvaltningschef Kultur och fritidsförvaltningen, Tel. 073 – 461 44 66

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-24

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen