Publicerad 2017-05-31

Förslag: Så ska Utförarstyrelsen effektivisera/spara 2,7 miljoner kronor nästa år

Östersunds kommun ska spara 104 miljoner kronor nästa år. Utförarstyrelsen ska stå för 2,7 av de miljonerna, det har Kommunfullmäktige beslutat.

Utförarstyrelsen består av två förvaltningar Teknisk förvaltning och Serviceförvaltningen. För att lyckas uppfylla Kommunfullmäktiges krav har förvaltningarna arbetat fram ett antal förslag på kostnadsminskningar. Den 7 juni 2017 fattar politikerna i Utförarstyrelsen beslut om förslagen. Det avgörande beslutet om budget 2018 fattar Kommunfullmäktige i höst.

Teknisk förvaltning 2,7 miljoner

Teknisk förvaltnings förslag på effektivisering/spara

Örjan Jervidal, förvaltningschef för Teknisk förvaltning, kommenterar några av förslagen:


Förvaltningens förslag: Se över bemanningen dels genom att inte tillsätta alla pensionsavgångar, minska antalet timanställda och övertidsuttaget och se över scheman.
- Förvaltningen har från och med 2017 en ny kompetensbaserad organisation som bör förbättra möjligheterna till personalplanering med färre visstidsanställningar och därmed lägre personalomsättning, vilket påverkar arbetsmiljön och ekonomin positivt.

Förvaltningens förslag: Utföra service och reparation av mindre skador på egna fordon samt utföra däckhantering i egen regi istället för att köpa tjänster.
- Förbättra och öka beläggningsgraden på verkstaden. Följa upp att utförd service och registrering av körda mil på fordon görs. Detta ger bättre kontroll och översyn av fordonen.

Förvaltningens förslag: Se över nyttjande av kommunens bilar och minska antalet tjänstebilar.
- Införandet av körjournaler ger en mycket bra uppföljningsunderlag för nyttjandet av fordon. Fordon som inte körs tillräckligt mycket bör ersättas med bilar i bilpooler.

För mer information Teknisk förvaltning:
Örjan Jervidal
Förvaltningschef
Teknisk förvaltning
073-914 11 30

Serviceförvaltningen

Inget besparingskrav har lagts direkt på Serviceförvaltningen. Som framgår av budgetdirektiv skall dock Utförarstyrelsen och dess förvaltningar delta i arbetet med nämndernas sparbeting. För att lyckas uppfylla Kommunfullmäktiges krav har Serviceförvaltningen arbetat fram ett antal förslag på effektiviseringar.

Serviceförvaltningens förslag på effektivisering/kostnadsminskning

Ann Rydén, förvaltningschef för Serviceförvaltningen, kommenterar några av förslagen:

Förvaltningens förslag: Effektivare IT och telefoni
- Det handlar om att styra till inköp av standardutrustning när det handlar om datorer och mobiltelefoner. Vi kommer också att gå från att respektive förvaltning köper och äger sin utrustning till sammanhållet ägande.

Förvaltningens förslag: E-handel och inköpsstyrning
- Ett e-handelssystem ska införas och tydliga ramar för inköp ska tas fram och sjösättas. Det ska bli enklare att handla rätt varor och på rätt sätt.

Förvaltningens förslag: Bort med onödig efterfrågan/fler uppdrag till Kundcenter
- Ett arbete med att ta bort onödig efterfrågan av kundcenters tjänster ska göras. Det kan till exempel handla om fel utformade e-tjänster och fakturor. Den frigjorda tiden kan sen användas till ytterligare tjänster som kan läggas till kundcenter.

Förvaltningens förslag: Effektivare lönehantering
- Det finns ett antal åtgärder planerade men det vi kommer att börja med är att ta bort papperslönespecifikationen.

För mer information Serviceförvaltningen:
Ann Rydén
Förvaltningschef
Serviceförvaltningen
063-14 36 76

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-31

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen