Publicerad 2017-06-07

Rapport från Utförarstyrelsen den 7 juni

Här är besluten om nästa års budget som togs på Utförarstyrelsens sammanträde under onsdagen. Hela protokollet med samtliga beslut som styrelsen fattade kommer att finnas tillgängligt här på kommunens hemsidalänk till annan webbplats så fort protokollet justerats, inom några dagar.

Styrelsens beslut om budget 2018, utifrån Teknisk förvaltnings och Serviceförvaltningens förslag till besparingar

Teknisk förvaltning 2,7 miljoner effektivisering/spara

Se över bemanningen dels genom att inte tillsätta alla pensionsavgångar, minska antalet timanställda och övertidsuttaget och se över scheman.
Förvaltningen har från och med 2017 en ny kompetensbaserad organisation som bör förbättra möjligheterna till personalplanering med färre visstidsanställningar och därmed lägre personalomsättning, vilket påverkar arbetsmiljön och ekonomin positivt.

Utföra service och reparation av mindre skador på egna fordon samt utföra däckhantering i egen regi istället för att köpa tjänster.
Förbättra och öka beläggningsgraden på verkstaden. Följa upp att utförd service och registrering av körda mil på fordon görs. Detta ger bättre kontroll och översyn av fordonen.

Se över nyttjande av kommunens bilar och minska antalet tjänstebilar.
Införandet av körjournaler ger en mycket bra uppföljningsunderlag för nyttjandet av fordon. Fordon som inte körs tillräckligt mycket bör ersättas med bilar i bilpooler.

Serviceförvaltningens effektiviseringar

Effektivare IT och telefoni
Att styra till inköp av standardutrustning när det handlar om datorer och mobiltelefoner. Vi kommer också att gå från att respektive förvaltning köper och äger sin utrustning till sammanhållet ägande.

E-handel och inköpsstyrning
Ett e-handelssystem ska införas och tydliga ramar för inköp ska tas fram och sjösättas. Det ska bli enklare att handla rätt varor och på rätt sätt.

Bort med onödig efterfrågan/fler uppdrag till Kundcenter
Ett arbete med att ta bort onödig efterfrågan av kundcenters tjänster ska göras. Det kan till exempel handla om fel utformade e-tjänster och fakturor. Den frigjorda tiden kan sen användas till ytterligare tjänster som kan läggas till kundcenter.

Effektivare lönehantering
Det finns ett antal åtgärder planerade. Först tas papperslönespecifikationerna tas bort.

Det slutgiltiga beslutet som rör budgeten fattas av Kommunfullmäktige i höst.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-06-07

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen