Flyttning av fordon

Östersunds kommun har enligt beslut i Miljö- och samhällsnämnden flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Teknisk förvaltning, Gatukontoret har enligt Lagen om flyttning av fordon (1982:129) LFF, Förordningen (1982:198) FFF och efter beslut i Miljö- och samhällsnämnden flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats: Trådvägen 10, 831 51 Östersund.

Om ägaren inte hämtat fordonet inom tre månader tillfaller äganderätten till fordonet Östersunds kommun.

Kungörelse

Ärende:

Flyttning av fordon

Registreringsnummer:

MTJ 026

Fabrikat:

Volvo

Ursprunglig uppställningsplats:

P-plats Artillerigatan vid City Trafikskola

Fordon hämtas senast:

2018-04-05

Kungörelsen publicerades:

2018-01-05

Kungörelsen tas bort:

2018-04-05

Sidan uppdaterad 2018-02-14