Hur ska Östersund attrahera kompetens och talanger?

Vad gör en plats attraktiv för talanger? Vilka ingredienser krävs? Och hur ska Östersund göra för att hävda sig i konkurrensen om kompetens? Det är några frågor vi ska få svar på i en workshop som du är varmt välkommen till.

Under hösten och vintern 2017 har Östersundsbilden utvecklats - en plattform för oss alla som vill stärka och kommunicera Östersund som varumärke för inflyttare, besökare, studenter och företag. Nära 800 östersundare har varit delaktiga i skapandet av plattformen och nu är det dags att göra verkstad av den!

Vi vill hälsa dig välkommen till en workshop om Östersundsbilden för talang. Då kommer den nya plattformen att presenteras och vi kommer diskutera hur den kan användas för att få fler att välja Östersund som plats att leva och verka på. Vi vill få din input till HUR vi alla ska arbeta för att få mer kompetens och talang till Östersund.

Vi inleder med att lära oss mer om talangattraktion för platser, det vill säga hur man i regioner och städer kan arbeta gränsöverskridande för att attrahera, välkomna och integrera inflyttande arbetskraft. Därefter arbetar vi tillsammans kring Östersunds möjligheter.

Workshopen leds av Per Ekman (Tendensor)

Anmäl dig här till workshop för talangattraktionlänk till annan webbplats

Datum och tid: 20 mars (13.30-16.00)
Plats: Clarion Hotel Grand Östersund

Varmt välkommen!
Östersunds kommun och Destination Östersund

Sidan uppdaterad 2018-03-01