Ledarskap

Uppdraget för våra chefer och ledare är att tillsammans med våra medarbetare ge en god samhällsservice och förverkliga kommunens mål och vision. Hos oss utmärks det goda ledarskapet av helhetssyn, ledarskapsförmåga och kreativitet.

Det handlar om ett lagarbete där ett gott medarbetar- och ledarskap är en förutsättning för att nå överenskomna resultat, möta nya behov, förbättra arbetsmetoder och kvalitet. Ledarskapsfrågor och chefsförsörjning är en viktig del i kommunens strategiska planering. Den gemensamma plattformen för detta arbete utgörs av visionen om ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Östersund.

Så arbetar vi med chef- och ledarskap

Förutom chefspolicy har vi även inom Östersunds kommun ett program för chefs- och ledarutveckling. Programmet syftar till att stärka chefer och utveckla deras personliga och formella ledarskap. Chef- och ledarskapet följs upp i medarbetar- och lönesamtalet.

Läs mer i vår chefspolicyPDF

Sidan uppdaterad 2018-02-13