Medarbetarskap

Kommunen ska ge god service till medborgarna. Vi bidrar alla till detta genom att förstå vårt uppdrag och vår betydelse som medarbetare. Medborgarnas upplevelse av kommunen avgörs i mötet med dig som anställd. Därför är varje medarbetares kunskap, engagemang och bemötande en viktig del av den samlade bilden av kommunen.

Medarbetarskap handlar om arbetsglädje, vilja och förmåga att utveckla verksamheten och sig själv, att ta ansvar, vara motiverad, engagerad och uppvisa resultat. Det krävs både bra ledarskap och medarbetarskap för att få till en verksamhet med bra service och hög kvalitet. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för att nå verksamhetens mål och medverkar till samhällsutveckling. Vår gemensamma uppgift är att sätta medborgarnas behov främst. Det gör vi genom att utgå från kvalitetspolicyn med de fyra dimensionerna; bemötande, tillgänglighet, inflytande och kompetens. Vi ska också Respektera allas lika värde, åsikt och erfarenhet.

Det här utmärker medarbetarskapet

Helhetssyn

Vi har förståelse och acceptans för den politiskt styrda organisationen, och vi förstår vår egen roll och vårt uppdrag.

Ansvar och engagemang

Vi tar ett aktivt ansvar för att nå uppsatta mål, utveckla verksamheten och oss själva

Kompetens

Vi vill och vi får möjlighet till att utveckla vår kompetens. Vi har förtroende för varandras kompetens.

Öppet klimat och delaktighet

Vi delar med oss och respekterar varandras åsikter Vi bidrar till ett öppet klimat genom att bjuda på oss själva och vår kunskap, och genom att sträva efter goda relationer.

Så arbetar vi med medarbetarskap

Arbete med medarbetarskap ska ske i arbetsgrupperna på arbetsplatsen och i nära dialog mellan arbetsgivaren och medarbetaren.

 

Sidan uppdaterad 2018-02-13