Feriepraktik

Glad tjej i arbetskläder tar på sig hörselkåpor

Är du sugen på att skaffa dig nya erfarenheter och nya kontakter inom arbetslivet i sommar, och möjlighet att tjäna dina egna pengar? I så fall kan du som är folkbokförd i Östersunds kommun söka feriepraktik.

­Du som går i 1:an och 2:an på gymnasiet kan söka ferie­praktik. Du som går i årskurs 8 och 9 på grundskolan kan också söka men erbjuds enbart feriepraktik om de finns plats. De äldre grupp­erna är prioriterade.

Du kan söka feriepraktik under veckorna 8‑10, alltså mellan den 19 februari och den 11 mars 2018.

Läs igenom vilka praktik­områden vi erbjuder innan du gör din ansökan. Läs gärna övrig feriepraktiks­information också.

Sök praktik­plats

Du kan söka praktikplats mellan den 19 februari och den 11 mars på vår ansökningssida.

Ansökningssidan för feriepraktiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välj period

Sommaren är indelad i tre perioder och du har praktik 5 timmar per dag under tre veckor, totalt 75 timmar. Du kan välja mellan följande perioder:

 • Period 1: 18 juni – 6 juli
 • Period 2: 9 juli – 27 juli
 • Period 3: 30 juli – 17 augusti

OBS! En del arbetsplatser har andra perioder.

Sök plats via vår ansökningssida

Du söker feriepraktik via vår ansökningssida från den 19 februari till och med den 11 mars.

Gå till ansökningssidan för feriepraktiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mina sidor

När du skickat in din ansökan kommer ett lösenord skickas till din e-postadress. Med lösen­ordet och ditt personnummer (ååmmdd-xxxx) kan du logga in på Mina sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du hittar all information om din feriepraktikansökan . På Mina sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du:

 • ändra dina kontakt­uppgifter (om du exempelvis fått ett nytt telefon­nummer). Det är jätteviktigt att vi har rätt uppgifter till dig!
 • hitta information om praktikplatsen och arbetsgivaren som du blivit tilldelad.

Välj praktikområden

Det finns åtta olika praktikområden att välja mellan. Du kan välja hur många du vill. Efter du valt praktikområde så kan du önska tre stycken specifika arbetsplatser inom någon av dina valda praktikområden.

OBS! Inga av dina val i ansökan rangordnas. Vi kommer endast kunna erbjuda dig en plats.

Barn och unga

 • Praktik där du tar hand om barn exempelvis på en förskola eller på ett fritidshem. Praktikuppgifterna kan vara lek, olika aktiviteter och hjälpa till vid måltider med mera.
 • Praktik där du också kan hjälp till som elevassistent på grundskolan under lovskolan i ämnena matematik, engelska och svenska. Är du intresserad av praktik som elevassistent sök då till Lovskola grundskolan som finns under detta praktikområde. När du kommer till ”önska plats” i ansökningen, så hittar du ”Lovskolan grundskolan” under praktikområde ”barn & unga”. Du måste ha valt Östersund som geografiskt område för att hitta arbetsplatsen.
 • Är du fyllda 18 år och är intresserad av att göra feriepraktik på Socialförvaltningens Tillståndsenhet, där din praktikuppgift är att försöka köpa tobak i butiker, så kallat kontrollköp, hittar du Tillståndsenheten under praktikområde ”barn & unga”. När du kommer till ”önska plats” i ansökningen, så hittar du Tillståndsenheten under praktikområde ”barn & unga”. Du måste ha valt Östersunds som geografiskt område för att hitta arbetsplatsen.
 • Är du utbildad konfirmationsledare söker du praktik till den kyrkan du tillhör under detta praktikområde. Dina praktikuppgifter är att vara konfirmationsledare.
 • Vill du praktisera med barn på Jamtli hittar du även deras platser under praktikområde ”barn & unga”.
 • Vill du praktisera med barn på Teknikland Optands flygfält hittar du även deras platser under praktikområde ”barn & unga”.
 • Önskar du praktik med barn på IF Castro konståkning hittar du även deras platser under praktikområde ”barn & unga”.

Café, butik och service

Praktik inom servicebranschen inom allt från butik, café, reception till vandrarhem. Dina praktikuppgifter är exempelvis att hjälpa till med att packa upp varor, förbereda enklar fika/mat, diska, städa, bädda och möta kunder med mera.

Fastighetsskötsel och parkarbete

Praktik inom vaktmästeri, verkstad eller trädgårdsskötsel. Dina praktikuppgifter kan exempelvis vara att hjälpa till med målning, städning, reparationer, rensar rabatter med mera.

Föreningar och fritid

Praktik där du hjälper till som ledare vid olika aktiviteter för barn och unga inom föreningar, sport eller annan social verksamhet.

Kultur

Praktik inom allt möjligt som har med kultur att göra exempelvis delta i en orkester och uppträda runt om i kommunen, eller spela teater och sätta ihop en teaterföreställning och framföra genom kulturskolan. Eller gestalta en tidsperiod med hjälp av rollspel och förmedla historien till besökare på Jamtli. Eller vara museivärd på Östersunds stadsmuseum. Eller praktisera som husvärd (guide) på Flyg och Lottamuseet , och hjälpa besökarna med olika aktiviteter.

Lokalvård

Praktik inom städ där du hjälper till med att rengöra lokaler och andra miljöer samt att ställa föremål i ordning.

Sommarföretagarna

Vill du vara din egen chef, sätta ramarna för ditt eget jobb och gillar du utmaningar? Då är Sommarföretagare din chans. Som sommarföretagare får du stöd att komma igång, utveckla dina idéer och support att genomföra "din grej". Du kommer lära dig massor om företagsamhet och entreprenörskap på ett garanterat roligt sätt.

OBS! Du får ett startbidrag på 2000 kronor per person för att kunna starta upp ditt företag. Utöver startbidraget blir din lön vinsten som företaget genererar. Du får alltså ingen fast lön.

Läs mer om Sommarföretagarna på www.jgy.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vård och omsorg

Praktik exempelvis inom hemtjänst, vårdboende eller LSS. Dina praktikuppgifter är att hjälpa till med promenader, läsning, måltider, handla och samtal med de boende.

När du skickat in din ansökan

Här hittar du information om vad som händer när du skickat in din ansökan.

Så fördelar vi praktikplatserna

Vi försöker tillgodose dina önskemål utifrån de val du gör i ansökan, men vi kan inte garantera att du får plats på den specifika arbetsplats du valt eller inom de praktik­områden du sökt.

Ju fler val du gör desto större chans har du att få en plats. Det viktigaste är ändå att du väljer något du är intresserad av och under de praktikperioder du är hemma.

Ändra din ansökan på Mina sidor

Du kan ändra dina val på Mina sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster så länge ansökningsperioden pågår. Men efter den 11 mars kan du bara se vad du sökt och uppdatera dina kontaktuppgifter.

Kolla om du fått någon plats på Mina sidor

I slutet av mars/början på april gör vi den stora matchningen av praktikplatser. Därefter kan du logga in på Mina Sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se om du har fått en praktikplats. Om du har fått en plats kommer arbetsplatsens namn och kontaktuppgifter att stå där.

Om du inte fått någon plats

Har du inte fått något erbjudande i första matchningen/uttagningen står du kvar som sökande till andra matchningen/uttagningen som sker i slutet på april/början på maj.

Skulle du inte heller då få en plats i uttagningen kommer vi att meddela dig detta.

Tacka ja till din praktikplats

Nytt för i år är att du kan tacka ja till din plats via Mina sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. OBS! Du måste fortfarande hämta ut ditt anställningsavtal i tid på Arbetsmarknadsenheten på Kyrkgatan 47 i Östersund för att garantera din plats.

Du måste hämta anställningsavtalet senast det datum som står på erbjudandet. Om du inte hämtar det i tid blir du av med din plats, trots att du tackat Ja via Mina sidor.

Tacka nej till din praktikplats

Vill du tacka nej till din praktikplats gör du det via Mina sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vet du redan tidigt att du inte vill ha platsen, tackar du Nej omgående via Mina Sidor eller hör av dig så fort som möjligt till oss på Arbetsmarknadsenheten 063-14 30 00. På så sätt kan vi ge platsen till någon annan.

OBS! Tackar du nej till platsen kommer vi inte erbjuda dig någon annan plats heller. Vi erbjuder dig endast en praktikplats!

Utdrag ur belastningsregistret för dig som ska arbeta med barn

Du som ska arbeta med barn under din praktikperiod måste enligt lag visa ett utdrag ur belastningsregistret. Arbetsgivaren (din praktikplats) är skyldig att kolla att du har utdraget med dig första praktikdagen (detta enligt Skollagen 2010:800).

I utdraget kommer det stå om du är dömd för något brott som gör att du är olämplig att arbeta med barn och unga.

I samband med att du hämtar ut ditt anställningsavtal får du fylla i en blankett som vi skickar till Rikspolisstyrelsen i Kiruna. Du kommer sedan att få utdraget med posten. Utdraget tar du med dig och visar för din arbetsledare. Kuvertet får vara öppnat. Du kan behålla originalet och din handledare kan ta en kopia.

Under praktiken

Bra att känna till under din praktikperiod.

Försäkring under praktikperioden

Du är olycksfallsförsäkrad via Östersunds kommun. Försäkringen hjälper dig om du gör dig illa på din arbetsplats. Tänk på att vara rädd om personliga saker eftersom försäkringen inte täcker detta.

Om du blir sjuk

Blir du sjuk under din feriepraktik ska du sjukanmäla dig till din arbetsplats.

Har du en anställning som är kortare än en månad får du ingen sjukersättning om du blir sjuk under de första två veckorna på arbetsperioden.

Din lön betalas ut den 25:e

Vi betalar ut din lön den 25:e, månaden efter att din feriepraktik. Avslutar du din praktik tidigt i månaden, kan du få lönen redan samma månad.

Du kan inte få din lön (eller delar av den) utbetald i förskott.

Det är viktigt att din arbetsgivare skickar tjänstgörningsrapporten till Löne- och pensionsservice i tid för att du ska få din lön så snabbt som möjligt. Påminn gärna din handledare att skicka in tjänstgörningsrapporten sista dagen du är på din praktik.

Om du vill ha tjänstgöringsintyg efter praktik

Om du vill ha ett tjänstgörningsintyg från din feriepraktik, kontakta oss på Arbets­marknads­enheten så skickar vi ett till dig.

Din lön

Timlönen för feriepraktik är 57 kronor i timmen.

Lämna anmälan om bankkonto

Om de är din första feriepraktik hos Östersunds kommun ska du fylla i blanketten ”Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter”. Blanketten får du när du hämtar ut ditt anställningsavtal hos Arbetsmarknadsenheten.

Du fyller i blanketten och lämnar in den till något av Nordeas kontor. Har du konto hos Nordea behöver du inte fylla i blanketten. Det är Nordea som sköter Östersunds kommuns löneutbetalningar. Din lön kommer då direkt in på ditt konto utan kostnad, oavsett vilken bank du har konto i.

Om du inte fyller i blanketten med kontouppgifter kommer din lön istället på en utbetalningsavi. Då får du betala en avgift för att kvittera ut pengarna.

Du som redan haft feriepraktik på Östersunds kommun behöver inte fylla i blanketten om du fortfarande har samma konto som tidigare.

Fyll i blankett om skattebefrielse

Om du har en totalinkomst som är mindre än 19 247 kr (2018) under året kommer du att få fylla i en blankett som gör att du slipper betala skatt för de pengar du tjänar. Blanketten får du av Arbetsmarknadsenheten när du hämtar ut ditt anställningsavtal.

Sidan uppdaterad 2018-02-19