Jobba inom vård och omsorg

Vi söker just nu dig som är intresserad av att jobba inom vård och omsorg. Du har flera olika verksamheter att välja mellan.

Vi tar emot intresseanmälningar för tim­vikariat året runt - med möjlighet till förlängning.

Just nu har vi ett antal lediga tjänster ut­annonserade - både fasta tjänster och sommar­­vikariat. Du hittar kontaktuppgifter och mer information om tjänsterna i respektive annons.

Vi prioriterar dig som har utbildning och/eller erfarenhet. Men vi välkomnar även dig som har ett stort intresse och vill prova på att jobba inom vård och omsorg. Vi söker även medarbetare med speciella språkkunskaper inklusive teckenspråk.

Det här kan du arbeta med

När du anmäler intresse för timvikariat inom vård och omsorg får du ange vad du är mest intresserad av att arbeta med. Här är de verksamheter du har att välja mellan:

Avlösare

Avlösarservice betyder att en person kommer hem och tillfälligt tar hand om om­vårdnaden av ett barn eller en hemmavarande vuxen. Avlösarservice är till för att ge föräldrar eller anhöriga avlösning och ökade möjligheter till egna aktiviteter.

Anmäl intresse för timvikariat inom avlösarservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn och vuxna med funktionsnedsättning

Här ger du stöd och hjälp till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning. Att ha en funktionsnedsättning kan innebära en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Stödet och hjälpen ges i personens hem, på personens arbete eller under fritiden.

Anmäl intresse för timvikariat hos barn och vuxna med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boendestöd

Boendestöd finns till för personer som har en psykiatrisk diagnos och kan behöva en annan form av stöd än den som hemtjänsten erbjuder. En viktig del i boendestödet är att hjälpa personer att få ordning och struktur i vardagen.

Anmäl intresse för timvikariat inom boendestödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bostad för vuxna med funktionsnedsättning

I Östersund kallas dessa bostäder för LSS-bostad och SoL-bostad. Du arbetar i en personalgrupp som ger stöd till flera personer som bor i egna lägenheter i nära anslutning till ett gemensamhetsutrymme. Arbetsuppgifterna innebär att ge stöd och service - utifrån personens individuella behov. 

Anmäl intresse för timvikariat inom bostad för vuxna med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Daglig verksamhet

Inom Daglig verksamhet erbjuder vi sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Daglig verksamhet finns i anpassad miljö i egna lokaler. Vi har också samarbete med andra arbetsplatser inom Östersunds kommun och med privata företag.

Här kan du läsa mer om Daglig verksamhet

Hemtjänst

Hemtjänsten hjälper människor i skiftande åldrar med sådant de inte klarar själva. Varje person har ett beslut om vad just hens hjälp ska innehålla. Det kan handla om exempelvis hjälp med personlig hygien, hjälp vid måltider och med lättare matlagning samt sällskap vid promenader. Det är en fördel om du har körkort. Men det är inget krav.

Östersunds kommun bedriver hemtjänst i Lit, Brunflo, Fåker, Orrviken, på Frösön, Norderön och i centrala Östersund.

Anmäl intresse för timvikariat inom hemtjänst dagtid och kvällstidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hemtjänst natt

Kommunens nattorganisation med planerade eller akuta besök i egna hem för tillsyn, omvårdnad och medicinska insatser. Körkortskrav.

Anmäl intresse för att vikariera inom hemtjänst nattlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledsagare

Målet med ledsagarservice är att bryta isoleringen för människor med funktionsnedsättning. Med hjälp av en ledsagare kan man göra det möjligt att komma ut på aktiviteter utanför hemmet.

Anmäl intresse för timvikariat som ledsagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personlig assistans

Ett personligt utformat stöd som utförs av ett begränsat antal personer i det egna hemmet, som till stor del är ensamarbete.

Anmäl intresse för timvikariat som personlig assistent länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Särskilt boende

Det här är ett boendeform som är anpassat för personer med stora omvårdnadsbehov, men de bor i egen lägenhet. Här finns personal dygnet runt, året om. I arbetet ingår att hjälpa och stödja de boende med bland annat vardagsbestyr, mat och sociala aktiviteter.

Bemanningsenheten rekryterar personal till de särskilda boenden som kommunen driver - vilket är 75 procent av verksamheten.

På sidan Boende för äldre och andra hittar du information om alla särskilda boenden i Östersunds kommun. I kontaktrutan till varje boende står det angivet om boendet drivs av någon privat utförare. Står det inget så drivs boendet av kommunen.

Anmäl intresse för timvikariat på ett särskilt boendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Här kommer några vanliga frågor och svar kring våra jobb inom vård och omsorg.

Måste jag vara undersköterska?

Nej, men vill gärna att så många som möjligt av personalen ska ha utbildning. Att vikariera som vårdbiträde på Bemanningsenheten är att utmärkt tillfälle att testa på om du passar att jobba inom vård och omsorg.

Kan man bli fast anställd som vårdbiträde?

Ja.

Jag vill jobba heltid, får jag det?

Det finns ofta goda möjligheter till att jobba heltid men allt beror på vilka behov verksamheten har just den perioden.

Jag är inte intresserad av kortare inhopp med kort varsel utan vill gå på längre vikariat, är det möjligt?

Från början blir det ofta kortare inhopp så att både arbetsplatsen och du får chansen att se om allt funkar. Sedan brukar det finnas goda möjligheter till längre vikariat. Ju längre i förväg du kan säga att du kan jobba, desto större är chansen att få ett längre vikariat.

Får jag välja om jag vill jobba inom hemtjänst, särskilt boende eller på LSS-boende?

Om du har ett speciellt önskemål eller intresse försöker vi självklart ordna det.

Kan jag välja att bara vara vikarie på ett ställe?

Ja. Du får alltid bara introduktion på en arbetsplats, sedan finns möjlighet att jobba på fler om du själv vill. Då får du introduktion där också.

Vad innebär LAS, Lagen om anställningsskydd för mig som vikarie?

I korthet kan man sammanfatta det som att du som har jobbat som vikarie i mer än två år inom en femårsperiod har rätt till en vidareanställning.

Om jag har rätt till en anställning, får jag då välja var jag vill jobba?

Nej, om du blir inlasad så är det inom hela Östersunds kommun. Då kommer du att jobba där behovet är som störst.

Sidan uppdaterad 2018-01-17