Bemanningsenheten

Bemanningsenheten anlitar vikarier för förskolan, särskilda boenden samt för boenden och verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

 

Din intresseanmälan finns kvar i registret i tre månader. Har du inte blivit kontaktad under den tiden så får du fylla i en ny intresseanmälan om du önskar stå kvar i registret.

 

Vikariera inom vård och omsorg

Välkommen att vikariera inom vård och omsorg. Här finns flera verksamheter att välja mellan.

Mer information och svar på vanliga frågor hittar du här

Vilka särskilda boenden drivs av kommunen?

Bemanningsenheten rekryterar personal till de särskilda boenden som drivs av kommunen. Det innebär cirka 75 procent av verksamheten.

Här presenteras samtliga särskilda boenden i Östersunds kommun. I kontaktrutan till varje boende står det angivet om boendet drivs av någon privat utförare. Står det inget så drivs boendet av kommunen.

Vikariera inom förskolan

Välkommen att vikariera inom vår förskoleverksamhet som innefattar 50 förskolor i kommunens alla delar. Via bemanningsenheten kan du få vikariat på upp till två veckor.

I arbetet som förskolevikarie ingår att du
• presenterar dig för personal, barn och föräldrar
• tar reda på vad som förväntas av dig under dagen
• under dagen är aktiv och ser vad som behöver göras
• har kläder efter verksamhet inne och ute
• har mobilen på ljudlöst och inte använder den i onödan

Läs mer om förskoleverksamheten i Östersunds kommun

Sidan uppdaterad 2017-09-15