Porträtt: LSS-handläggare

Porträtt av Mika Högström Ishihama

Mika Högström-Ishihama

Jobbar som: LSS-handläggare

I mitt jobb gör jag bland annat: Jag tar emot ansökningar från personer med funktionsnedsättning som anser att de har behov av stöd av olika slag. Då träffar jag personen och tar in medicinskt underlag och utifrån det fattar jag ett beslut. Det handlar om myndighetsutövning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Har jobbat inom kommunen sedan: Jag började 1999 som sommarvikarie samtidigt som jag studerade till socionom.

Vägen till mitt nuvarande jobb: Jag kom hit till Sverige som utbytesstudent och läste på Birka folkhögskola 1992-1994. Sedan åkte jag tillbaka till Japan men kom hit till Östersund 1996 och läste socionomprogrammet. Under sommaren 1999 jobbade jag som vikarierande biståndshandläggare på kommunen. Sedan dess har jag arbetat som vikarierande biståndshandläggare och LSS-handläggare förutom två barnledighetsperioder. 2006 fick jag fast tjänst som LSS-handläggare.

Roligast med mitt jobb är: Att man kommer i kontakt med många olika människor. Man blir aldrig fullärd. Jag lär mig någonting nytt hela tiden – det tycker jag är spännande

Största utmaningen med mitt jobb är: Kommunikationen med personerna jag möter. De har olika funktionsnedsättningar – och vissa är barn – och jag måste ge information utifrån deras förutsättningar. Jag måste göra mitt yttersta så att de kan både ta in information och framföra sina synpunkter. Jag måste se till så att de får förutsättning att kunna vara delaktiga och påverka i beslutsprocessen.

Så här hoppas jag att östersundarna märker av mitt jobb: Egentligen ska jag väl inte synas alls, men en följd av mitt jobb är att många personer med funktionsnedsättning kan bo i Östersund och kan vara delaktig i samhällslivet som en vanlig medborgare. Det leder till att mångfalden ökar.

Detta får mig att trivas på ett jobb: Att jag har många och varierande arbetsuppgifter. Jag sitter sällan på kontoret hela dagen, jag är ute på hembesök eller olika möten. Jag är van vid högt arbetstempo från mitt hemland, så om jag har för lite att göra eller om arbetsuppgifterna är för monotona skulle jag klättra på väggarna!

Mina intressen: Jag undervisar i japanska i studiecirkel/kvällskurs. Det har jag gjort så länge jag har bott i Sverige. Det tycker jag är jättekul!

Bor: Krokom

Familj: Man och två barn.

Detta gör jag helst en ledig dag: Ta det lugnt och umgås med barnen.

Sidan uppdaterad 2017-11-30