Avgifter

Östersunds kommun tar ut en avgift för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd och för tillsynen. Ansöknings- eller anmälnings­avgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte om den som söker inte får tillstånd.

Avgiften betalas till kommunens bankgiro 991-1249. Märk talongen med " 9 - 31150 - 907 - 2670". Kvitto på inbetalat belopp ska bifogas med ansökan eller anmälan.

Nya avgifter beslutade av kommunfullmäktige 2015-09-17 gäller från 1 januari 2016, dnr 770-2015.

Serveringstillstånd

Ansöknings- och anmälningsavgifter

Ansöknings- och anmälningsavgifter:
Avgiften avserPris
Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd (allmänhet, slutet sällskap, catering till slutna sällskap, provsmakning)13 500 kr
Ansökan vid ändring av bolagsform9 500 kr
Ändrade ägandeförhållanden, aktier bolagsandelar > 50%11 000 kr
Ändrade ägarförhållanden, aktier bolagsandelar ≤ 50%5 500 kr
Utvidgat tillstånd Serveringsytor etc. (tillfälligt utvidgat tillstånd 50% reduktion)6 200 kr
Utökad serveringstid (tillfälligt samt inom ett år efter erhållet stadigvarande tillstånd 50% reduktion)4 400 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 dagar9 500 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 dag då försäljningen sker på uppdrag av eller direkt av en ideell förening1 700 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten över 6 dagar13 500 kr
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap900 kr
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap för Restauratörer med 1-5 tillfällen samtidigt370 kr
Anmälan ändring av befintligt tillstånd (mindre ombyggnation, ändrad verksamhetsinriktning etc.)900 kr
Kunskapsprov (inklusive 2 omprov)1 350 kr
Ansökan cateringtillstånd av befintlig tillståndshavare5 500 kr
Ansökan om gemensam serveringsyta8 400 kr
Tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten (avser tillverkare och partihandlare) 1-6 dagar9 500 kr
Tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten (avser tillverkare och partihandlare) mer än 6 dagar13 500 kr
Anmälan provsmakning (avser tillståndshavare med provsmakning på tillståndet)560 kr
Anmälan om kryddning av snaps (avser tillståndshavare)560 kr
Anmälan om rumsservering/minibar560 kr

Tillsynsavgifter

Avgiften täcker den tillsyn som görs på restaurangen eller i butiken, service, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering, administration med mera.

Fast tillsynsavgift:
Avgiften avserPris
Näringsidkare med stadigvarande serveringstillstånd1350 kr
Ideella föreningar med stadigvarande serveringstillstånd900 kr
Trafikservering900 kr
Rörlig tillsynsavgift (gäller stadigvarande serveringstillstånd):
Årsomsättning av alkoholförsäljningPris
- 25 000Fast avgift
25 001 - 50 0001 700 kr
50 001 - 100 0002 600 kr
100 001 - 250 0003 400 kr
250 001 - 500 0004 300 kr
500 001 - 750 0005 100 kr
750 001 - 1 000 0008 500 kr
1 000 001 - 1 500 00011 900 kr
1 500 001 - 2 000 00013 500 kr
2 000 001 - 2 500 00015 300 kr
2 500 001 - 3 000 00017 000 kr
3 000 001 - 3 500 00018 700 kr
3 500 001 - 4 000 00020 400 kr
4 000 001 - 5 000 00022 950 kr
5 000 001 - 6 000 00024 600 kr
6 000 001 - 7 000 00027 200 kr
7 000 001 -30 600 kr

Öl, tobak och receptfria läkemedel

Fast tillsyns-/kontrollavgift:
Avgiften avserPris
Försäljning av folköl (gäller ej serveringställen med serveringstillstånd)1 350 kr
Försäljning av tobak1 125 kr
Försäljning av receptfria läkemedel1 125 kr
För samtidig försäljning av folköl och tobak1 350 kr
För samtidig försäljning av tobak och receptfria läkemedel1 350 kr
För samtidig försäljning av folköl och receptfria läkemedel1 350 kr
För samtidig försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel2 475 kr
Tillfällig försäljning av tobak eller folköl:

Avgiften avser

Pris

Administrativ avgift för hantering av anmälan

200 kr

Sidan uppdaterad 2017-09-05