Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Serveringstider

Enligt Alkohollagen är normaltiden för servering av spritdrycker, vin och starköl mellan 11.00 - 01.00. Kommunen får besluta om andra tider för servering. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

I kommunen medges servering till allmänheten längst till klockan 02.00. Om det föreligger risk för olägenheter kan kommunen, efter remiss till Samhällsbyggnad och Polismyndigheten, besluta om annan serveringstid.

Serveringstid vid tillfälliga tillstånd för allmänheten, vid festivaler eller liknande, ska servering vara avslutad senast klockan 02.00. Vid tillfälliga tillstånd för slutna sällskap ska servering normalt vara avslutad senast klockan 02.00.

Kommunens riktlinjer för Serveringstillstånd PDF (pdf, 1.1 MB)

Publicerat:

2014-08-19

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00