Östersunds kommunvapen
Du är här:
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Kvalitetssäkring

I Östersunds kommun sker upphandlingar på flera olika håll i organisationen. Förutom på upphandlingskontoret görs många upphandlingar av teknisk förvaltning, kommunledningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Oavsett vilken förvaltning som genomför upphandlingen ska förfrågningsunderlaget kvalitetssäkras av upphandlingskontoret innan annonsering får ske. Likaså ska även utvärderingen kvalitetssäkras av upphandlingskontoret innan tilldelningsbeslut får skickas ut.

Avsikten med dessa rutiner är att kommunen i en decentraliserad organisation vill hålla en hög kvalitet på de upphandlingar som genomförs, till nytta för såväl kommunen som de leverantörer som lämnar anbud till oss.

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Upphandlingskontoret
Fredric Kilander
tel: 063-14 33 79
Publicerat:
2012-01-27
Östersunds kommun

Rådhuset

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00

Fax: 063-14 40 00

Organisationsnr: 212000-2528