Publicerad 2016-10-04

Friska träd i staden – viktigare än du tror!

Under hösten fortsätter vi arbetet med att förnya trädalléer i centrala Östersund. Närmast på tur är en del av Regementsgatan som ska få helt nya trädrader.

Stadens träd är viktiga och värdefulla på flera sätt, och några av de äldre trädbestånden i Östersund är i stort behov av lite omsorg.

- En övervägande del av alléerna i centrala Östersund är planterade kring eller något decennium efter förra sekelskiftet, och de är i stort behov av att förnyas för att även kommande generationer östersundare ska få uppleva sunda och fina träd i stadsmiljön, säger Nicole Lindsjö som är stadsträdgårdsmästare i Östersund.

Påverkar hälsa och välbefinnande

Förutom att träden är värdefulla stadsbyggnadselement som ger en trivsam inramning till gaturummen så har de även en positiv påverkan på människors välbefinnande, enligt Nicole Lindsjö:

- Vi påverkas positivt både fysiskt och psykiskt av gröna miljöer. Dels så binder träden damm och luftföroreningar och ger på så vis en hälsosammare miljö att vistas i, och dels så är träd och annan växtlighet en viktig del av stadens historia och god arkitektur. Det påverkar också vårt psykiska mående – vi trivs i gröna, vackra miljöer helt enkelt.

Trädfällning i höst - nya träd nästa år

En del av Regementsgatan, mellan Läroverksgränd och Magistratsgränd, står nu alltså på tur och arbetet med att fälla gamla träd börjar inom kort. Senare under hösten fortsätter arbetet med att gräva ur trottoarerna och återfylla med så kallad skelettjord för att säkerställa att de nya träden kan växa och må bra, och nästa år är det dags för plantering.

- Förutom Regementsgatan så kommer vi även att ta ner några enstaka träd på exempelvis Samuel Permans gata, Södra Gröngatan och Biblioteksgatan, men det handlar mer om träd som är skadade och döende, och även där kommer vi att plantera nya träd nästa år, avslutar Nicole Lindsjö.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-10-04