Publicerad 2016-10-08

Så ska skolan jobba för att motverka mobbning

Att agera direkt, att ha rutiner för hur utredningar ska gå till och en rektor som prioriterar arbetet. Det är några insatser som avgör hur framgångsrik en skola är när det gäller att motverka mobbning och kränkningar.

barn går i rad och håller armarna om varandra.

- Jag kommer ihåg att det ibland satt ensamma elever i matsalen och klassrummet. Och jag tyckte att det var oerhört jobbigt att se det, berättar beteendevetaren Sara Boije.

Året är 2008 och hon har precis börjat jobba på Torvallaskolan. Skolan har nyligen fått tuff kritik från Skolinspektionen, bland annat när det gäller ett icke fungerande likabehandlingsarbete och kränkningar. Idag ser situationen betydligt bättre ut. Fem år efter Skolinspektions kritik gjordes en ny inspektion som var anmärkningsfri. Sedan dess har arbetet med att skapa en tryggare skolmiljö hela tiden fortsatt.

- Det är ett arbete som aldrig tar slut och vi är naturligtvis långt ifrån felfria. Jag vågar inte heller säga att det inte längre förekommer att elever sitter själva men jag tror och hoppas att det är en ovanlig syn. Vi införde bland annat fasta platser i klassrummet vilket skapar trygghet och gör att man slipper sitta ensam, säger Sara.

Tydliga rutiner

Hon säger att det viktigaste som en skola kan göra för att motverka mobbning är att ha tydliga rutiner för hur all personal ska göra för att upptäcka kränkningar och agera när det gäller mobbning. Skolan måste också snabbt ta tag i problemen och det ska också finnas tydliga rutiner för hur utredningar ska gå till. Och en rektor som prioriterar arbetet.

- Det är ju tyvärr så att där det finns större grupper av människor kommer alltid mobbning i någon form att finnas. Det går aldrig att komma från. Och det är skolans skyldighet att se till att elever mår bra och kan göra sitt skolarbete, det är ett stort ansvar.

Torvallaskolan är också en så kallad Friendsskola. Då får man hjälp av organisationen Friends som bland annat ordnar utbildningar för lärare om hur de kan jobba mot mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkningar. Vad kan varje lärare tänka på och göra i sin klass? På Torvallaskolan finns två kamratstödjare i varje klass och två vuxna rastvakter som ska finnas där eleverna är.

- Nu är vi dessutom med i Friends treåriga program där elever och lärare får vara med och svara på en omfattande enkät som handlar om hur trygg Torvallaskolan är. Sedan analyserar Friends enkäten och delger oss resultatet och utifrån det jobbar vi fram en handlingsplan, säger Sara.

Resultat av enkäten

Resultatet av enkäten visar att Torvallaskolan ligger strax över rikssnittet i de flesta frågor. Alltså varken jättedåligt eller jättebra. I undersökningen såg man bland annat att det är tjejer i årskurs 6-7 som känner sig otryggast i skolan. Att vara otrygg kan innebära att man känner sig ensam eller är orolig för att bli utanför eller illa behandlad.

- Sedan fick vi också reda på vilka platser i skolan som eleverna upplever som otrygga. Bland annat kom det fram att det inte kändes bra att gå på toa. Det kunde vi snabbt och enkelt ordna på en gång genom att ta bort skåpen utanför toaletterna. Sedan finns det många andra frågor som kräver mycket mer, som att komma fram till varför tjejer känner sig mindre trygga och vad vi kan göra åt det, säger Sara.

Sara menar att unga idag generellt sett växer upp i en betydligt tuffare miljö.

- Förut skedde mobbning kanske framför allt i skolans fysiska miljö under vissa tider. Genom verbala kränkningar eller hangripligt våld i skolkorridoren. Med internet och sociala medier finns inga begränsningar. Den utsatte kommer aldrig undan. I mobilen finns hat, hot och kränkningar dygnet runt var den än befinner sig.

Mobbning i social medier

Mobbningen i sociala medier blir också svårare att upptäcka, både för skolans personal men också för föräldrar. Även om kränkningarna sker på elevens fritid har skolan ansvar för att utreda händelserna förutsatt att det påverkar elevens skolsituation .

- Men ofta krävs det att eleven själv berättar och visar vad som hänt. Kanske att de har tagit en skärmdump. Som förälder kan man gärna fråga och vara intresserad av vad de unga gör på internet. Gärna testa Snapchat och andra sociala medier så att man vet vad de snackar om.

 

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-10-08