Publicerad 2016-10-25

Östersundsmodellen uppmärksammas

Socialförvaltningen i Östersund har fått mycket uppmärksamhet för sitt projekt "6 timmars arbetsdag, tid för återhämtning". Nu har projektet utvärderats, och många är intresserade av att lära sig mer om "Östersundsmodellen".

Framsida av trycksaken "Östersundsmodellen"

- Det är roligt att projektet uppmärksammas nationellt. Vi har redan fått mycket uppmärksamhet och frågor från våra kollegor inom socialtjänsten, men jag tror att även andra typer av arbetsplatser kan ha glädje av att ta del av våra erfarenheter, säger Helén Eurenius, chef för Socialförvaltningen i Östersund.

Arbetsmiljöarbetet är prioriterat sedan länge på förvaltningen. När det i fjol stod klart att sjukskrivningstalen ökat, presenterade förvaltningschefen ett förslag om att erbjuda ett antal medarbetare möjligheten till reducerad arbetstid, för att kunna genomföra en projektstudie.

- Resultatet visade sig vara mycket lyckat. Jag tror att det finns stor potential i att använda det här verktyget, under kortare eller längre perioder, för att förbättra arbetsmiljön, och troligen även minska sjuktalen, säger Helén Eurenius.

Det här är Östersundsmodellen

Syftet med projektet var att se om 6-timmars arbetsdag kunde ge långsiktiga effekter på arbetsmiljön och om det kunde ha någon förebyggande effekt på sjukfrånvaron.

Grundförutsättningen för projektet var att deltagarna skulle arbeta 6 timmar per dag med bibehållen lön och arbetsinsats/ärendemängd motsvarande heltid. Utifrån diskussioner med samverkangruppen och på områdesträffarna ändrades grundförutsättningen från att arbeta 6 timmar per dag till att medarbetarna skulle få större valfrihet hur återhämtningen skulle ske. Medarbetaren hade eget ansvar för sin återhämtning som utformades individuellt.

Sammanfattningsvis har projektet med sextimmars arbetsdag fallit väl ut. Det har medfört en förbättring av arbetsmiljön och det har till viss del bidragit till att man prövat nya effektivare arbetssätt.

Medarbetarna har fått mer tid för återhämtning vilket i sin tur gett mer energi, de har känt sig gladare och piggare och bättre kunnat fokusera på sitt arbete. De har bibehållit den goda stämning inom gruppen som fanns innan projektet startade, de har hjälpt och stöttat varandra i större utsträckning.

Projektrapporten i sin helhet

Östersundsmodellen - 6 timmars arbetsdag, tid för återhämtningPDF

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-10-03

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen