Publicerad 2016-10-31

Bostäder vid Skidstadion – nu sammanställs synpunkterna

Häromveckan avslutades programsamrådet och nu arbetar kommunen för fullt med att sammanställa alla synpunkter som kommit in.

Flygbild över planområdet med de två tänkta placeringarna utpekade med pilar

Pilarna visar var i området bostäderna är tänkta att placeras

Östersunds kommun har tagit fram ett förslag till planprogram för marken i anslutning till friluftsområdet vid Skidstadion och förslaget har varit ute på samråd mellan den 20 september och den 17 oktober.

- Vi sammanställer nu de synpunkter som kommit in och samlar dem i en så kallad samrådsredogörelse, som beräknas vara klar under november, säger Tor Hagman, planarkitekt på Östersunds kommun.

När samrådsredogörelsen är färdig kommer den att publiceras på kommunens hemsida och Kommunstyrelsen kommer därefter att ta ställning till hur planarbetet ska fortsätta.

Det är skidåkarna Mathias Fredriksson och Emil Jönsson som vill bygga bostäder i området och som i vintras tecknade markanvisningsavtal med kommunen.

Läs vår tidigare nyhet om planerna på bostäder vid Skidstadion.

Läs mer om markanvisningar.

Läs de befintliga handlingarna om planen för bostäder nära friluftsområdet vid Skidstadion.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-10-31