Publicerad 2016-11-03

Rätt person på rätt plats – praktik och jobb i kommunen för nyanlända

Östersunds kommun har sedan flera år satsat på att få ut arbetslösa ungdomar och vuxna i praktik och anställning i kommunens olika verksamheter. Nu utökar kommunen den satsningen till nyanlända som fått uppehållstillstånd och bosatt sig i Östersund.

Målet är att matcha 100 personer i målgruppen årligen, i år 50 personer eftersom mer än halva året redan gått.

Satsningen startade på allvar under sensommaren. Tre nyanställda etableringskordinatorer och en projektledare har sedan dess arbetat för att göra verkstad av planerna.

Vård- och omsorgsförvaltningen var tidigt ute. Där tjuvstartade satsningen redan i juni. Just nu har sju nyanlända som beviljats uppehållstillstånd fått praktikplats inom vård- och omsorgsområdet.

- Självklart betyder det mycket för enskilda att ha en arbetsplats att gå till. Men eftersom vården redan har och fortsatt kommer att ha ett stort rekryteringsbehov, har den här satsningen stor betydelse, säger Catarina Antan, etableringskordinator för Vård- och omsorgsförvaltningen.

Stora pensionsavgångar de närmaste åren

Inom Vård- och omsorgsförvaltningen kan man redan nu konstatera att några av praktikerna troligtvis kommer att leda till regelrätta anställningar.

- En vinst för den enskilde och en vinst för kommunen som har personalbehov. Bra för hela samhället alltså, säger Catarina Antan.

Många av de nyanlända som bor i kommunen har kompetens från sina hemländer inom verksamhetsområden där kommunen behöver rekrytera framöver. Kommunen räknar med att 600 personer behöver anställas fram till år 2020 på grund av pensionsavgångar.

De som är aktuella för matchningen är personer med uppehållstillstånd som varit här en tid, kommit i gång med språkundervisningen och andra insatser från samhället, och som befinner sig i den så kallade etableringsfasen. Upplägget sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen som är den myndighet som ansvarar för varje persons etableringsplan under de två första åren efter beviljat uppehållstillstånd.

Viktigt att matchningen blir rätt

Catarina Antan och hennes kollegor arbetar tillsammans med projektledaren förutom med att hitta lämpliga arbetsplatser också med att matcha de nyanlända utifrån deras erfarenheter och kompetens med rätt plats. De ansvarar också för att ge praktiskt stöd till de arbetsplatser som tar mot praktikanter, att planera och genomföra handledarutbildningar, samordna kontakterna mellan kommunen och andra myndigheter samt att följa upp praktikperioderna.

Praktikanterna arbetar i verksamheterna ungefär fyra timmar per dag. Övrig tid läser de svenska via SFI, Svenska för invandrare.

Satsningen är en del i den integrationsstrategi som kommunen arbetat fram och som sträcker sig fram till 2020. Just nu ligger ett stort fokus på att få fler nyanlända ut på kommunens olika arbetsplatser, men fler projekt och insatser är planerade längre fram för att nå upp till målen i strategin.

Integrationsstrategi 2020

Strategin som sträcker sig fram till 2020 betyder i korthet att Östersunds kommun har en plan för bland annat hur kommunen ska växa med fler invånare, att nyanlända snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden.

I strategin finns fyra långsiktiga mål:

  1. Fler nya östersundasre
  2. Bättre tillvara ny kompetens och skapa förutsättningar för ökat deltagande i arbetslivet
  3. Kvalitatitv service, stöd och utbildning för alla
  4. Ökad social sammanhållning

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-03