Publicerad 2016-11-05

Många synpynkter att redovisa kring Biltema

Inom kort kommer kommunens tjänstemän att sammanställa den samrådsredogörelse som samlar alla synpunkter som kommit in om förslaget till detaljplan för Biltema-tomten.

- Det har kommit in ett 90-tal synpunkter från såväl privatpersoner som myndigheter och andra remissinstanser, säger Johanna Westgard, planarkitekt i Östersunds kommun.

- De flesta synpunkterna ser ut att handla om trafiksituationen i området, farhågor kring ökade bullernivåer och etableringens närhet till Eriklsund, men vi har ännu inte hela bilden klar för oss.

I samrådsredogörelsen, som kommunens tjänstemän just nu alltså arbetar med att ta fram, redovisas alla de synpunkter som kommit under samrådsfasen, som pågick mellan den 19 september och den 17 oktober. Redogörelsen innehåller även kommunens kommentarer om vilka ändringar i planförslaget som kan bli aktuella utifrån de synpunkter som kommit in.

När samrådsredogörelsen är klar och det finns ett förslag till hur planförslaget ska justeras och ändras ska Kommunstyrelsen besluta om hur arbetet med detaljplanen ska gå vidare. Det beräknas kunna ske i början av 2017.

Läs mer om förslaget till detaljplan för Karlslund 3:4 - handelsetablering Biltema

Läs mer om hur en planprocess går till

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-05