Publicerad 2016-11-11

Ministern fick veta mer om Östersundsmodellen

Socialförvaltningen i Östersund har fått mycket uppmärksamhet för sitt projekt "6 timmars arbetsdag, tid för återhämtning". Idag besökte vice statsminister Isabella Lövin förvaltningen för att lära sig mer om "Östersundsmodellen".

Människor kring ett sammanträdesbord. I bakgrunden en bildspelspresentation.

- Spännande att få ta del av den här utvärderingen och att få träffa några av dem som genomfört projektet. Att få höra deras tankar och synpunkter gav mycket. Jag fäste mig särskilt vid hur viktigt det är att involvera personalen, och att vara lyhörd, när man jobbar med att utveckla arbetsmiljön, säger Isabella Lövin.

Under hösten har det pratats mycket om Östersundsmodellen, både lokalt och runt om i Sverige. Bland annat har projektet presenterats i SVT:s Rapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för ett par veckor sedan.

- Det är roligt att projektet uppmärksammas. Intresset är stort för att hitta bra modeller för ett hållbart arbetsliv inom hårt pressade sektorer, inte bara inom socialtjänsten. Utifrån de goda erfarenheter vi har fått i det här projektet, vill vi gärna fortsätta att testa modellen på olika sätt, säger Helén Eurenius, chef för Socialförvaltningen i Östersund.

Framsida av trycksaken "Östersundsmodellen"

Det här är Östersundsmodellen

Syftet med projektet var att se om 6-timmars arbetsdag kunde ge långsiktiga effekter på arbetsmiljön och om det kunde ha någon förebyggande effekt på sjukfrånvaron.

Grundförutsättningen för projektet var att deltagarna skulle arbeta 6 timmar per dag med bibehållen lön och arbetsinsats/ärendemängd motsvarande heltid. Utifrån diskussioner med samverkangruppen och på områdesträffarna ändrades grundförutsättningen från att arbeta 6 timmar per dag till att medarbetarna skulle få större valfrihet hur återhämtningen skulle ske. Medarbetaren hade eget ansvar för sin återhämtning som utformades individuellt.

Sammanfattningsvis har projektet med sextimmars arbetsdag fallit väl ut. Det har medfört en förbättring av arbetsmiljön och det har till viss del bidragit till att man prövat nya effektivare arbetssätt.

Medarbetarna har fått mer tid för återhämtning vilket i sin tur gett mer energi, de har känt sig gladare och piggare och bättre kunnat fokusera på sitt arbete. De har bibehållit den goda stämning inom gruppen som fanns innan projektet startade, de har hjälpt och stöttat varandra i större utsträckning.

Projektrapporten i sin helhet

Östersundsmodellen - 6 timmars arbetsdag, tid för återhämtningPDF

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-11