Publicerad 2016-11-14

Det här händer med modulerna i Lit och Brunflo

Kommunen stoppade modulbyggena i Brunflo och Lit när strömmen av ensamkommande flyktingbarn sinade. Nu börjar planerna på vad modulerna ska användas till i stället att ta form.

Det var i november i fjol som krisledningen i Östersunds kommun fattade beslut om att köpa in moduler för att täcka det stora behovet av HVB-hem, det vill säga hem för vård och boende, till ensamkommande flyktingbarn som flytt från bland annat Syrien och Afghanistan. Prognosen var då att kommunen under 2016 skulle ta emot 350 barn utöver de barn som då redan anlänt till Östersund.

Under de första månaderna av 2016 minskade antalet ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige drastiskt. Östersund var inget undantag. Hittills i år har kommunen tagit emot 12 barn. Och i augusti beslutade kommunen att stoppa byggena av HVB-hemmen och utreda vad lokalerna i stället kan användas till.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 27 miljoner kronor hade kommunen då lagt ner på projektet.

Modulerna i Lit kan bli boende

- Vi stoppade bygget precis i rätt tid. I augusti hade vi inte hunnit sätta upp innerväggarna ännu, vilket nu gör att vi har möjlighet att anpassa lokalerna till de verksamheter vi vill ska husera där, säger Örjan Jervidal, förvaltningschef på teknisk förvaltning.

Kommunledningen har jobbat med frågan och nu börjar planerna på vad modulerna ska användas till i stället att ta form. Olika kommunala verksamheter, främst inom vård- och omsorgsområdet, har behov av lokalerna. Det finns bland annat behov av anpassat boende enligt SOL (socialtjänstlagen) i kommunen. Delar av det behovet skulle kunna täckas av modulerna som står placerade i Lit. I Brunflo har vård- och omsorgsförvaltningen också behov av modulerna, men ännu är inga konkreta beslut fattade. I Brunflo krävs en detaljplanändring om byggnaderna ska användas till annat än man tidigare tänkt.

- Hösten ägnade vi åt att så snabbt som möjligt ordna boende till alla de barn och ungdomar som kom ensamma till Östersund. Så plötsligt kom nästan ingen alls. Det ställde oss i en svår sits då vi redan ordnat lokaler. Men jag måste säga att jag är mycket glad och tacksam över hur kommunens organisation arbetat med att lösa detta på bästa sätt, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Svårt att veta hur stor behovet blir i framtiden

Förutom modulbyggena i Lit och Brunflo investerade kommunen pengar på redan befintliga HVB-hem för att skapa fler platser. HVB-hemmet på Eriksberg renoverades för 1,6 miljoner kronor och på Öneslingan, som det externa fastighetsbolaget Diös äger, investerade kommunen 14 miljoner kronor. Och i byggnaden Traktorn har det investerats 5 miljoner kronor.

- Vi har bra samtal med Diös. De förstår vilken situation vi hamnat i och vi söker tillsammans lösningar, säger Anders Wennerberg.

Det är extremt svårt att sia om hur stort behovet av HVB-hem kommer att vara för målgruppen ensamkommande flyktingbarn i framtiden. Hur många som kommer till Östersund beror på olika faktorer som kommunen inte rår över – exempelvis hur oroligheterna utvecklar sig i övriga världen.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-14