Publicerad 2016-11-15

Metoder mot droger vässas

Idag träffas en blandad samling skarpa hjärnor för att på vetenskaplig grund, efter beslutsmodellen DECIDE, diskutera vilka metoder som har bäst förutsättningar att minska användandet av tobak, alkohol och narkotika bland kommunens unga.

Människor kring ett sammanträdesbord. I bakgrunden en bildspelspresentation.

- Det lokala drogförebyggande arbetet har stor betydelse och ger långsiktiga förutsättningar för ett effektivt arbete, säger Nils Stenström från Socialstyrelsen, som är kommunens forskarstöd i arbetet och som även var delaktig när beslutsmodellen DECIDE senast användes i kommunen.

Mötet utgör en del i Östersunds kommuns unika arbete med beslutsmodellen DECIDE i det lokala drogförebyggande arbetet.

- DECIDE innebär att ett antal metoder, i det här fallet för drogförebyggande arbete i skolan, diskuteras utifrån ett särskilt formulär med olika frågor som deltagarna tagit ställning till innan mötet, förklarar kommunens koordinator för drogförebyggande arbete, Sofia Haby.

Frågorna rör bland annat vetenskapligt stöd, förtjänster och risker med insatser, resursanvändning, genomförbarhet, etik och hur insatser kan tänkas påverka jämlikhet i hälsa.

- Målet är att deltagarna ska kunna diskutera sig fram till vilken eller vilka metoder de vill rekommendera för det drogförebyggande arbetet i Östersunds kommuns skolor, säger Sofia Haby.

Vad händer sedan?

Efter tisdagens möte kommer eventuella rekommendationer att gå på remiss för att samla in ytterligare synpunkter. Förhoppningsvis kan vi utifrån detta arbete börja använda nya metoder för att utveckla skolans drogförebyggande arbete i kommunen.

Mer om DECIDE

Mötesdeltagarna som ska diskutera utgör en så kallad DECIDE-panel. Eftersom det som ska diskuteras är metoder för skolans drogförebyggande arbete, har det här varit viktigt att få till en bred representation från skolans värld.

Bland annat kommer elev-, pedagog- och rektorsrepresentanter från både skolans tidigare- och senaredel att delta. Olika funktioner från Elevhälsan, fritidsgårdspersonal och föräldraråd är också representerade. Även kommunens, länsstyrelsens och regionens samordningsfunktioner för drogförebyggande arbete kommer att delta, liksom en särskilt inbjuden forskare som har expertis inom införande av nya metoder.

Senaste DECIDE-panelmötet var den 1 december 2014 och målet var då att rekommendera metoder för kommunens uppsökande arbete. Det resulterade i rekommendationer av flera metoder, av vilka några nu används av kommunens uppsökande team.

Att arbeta med beslutsmodellen DECIDE i det lokala förebyggande arbetet som vi gör här i Östersunds kommun är ganska så unikt och kommunen har fått utvecklingsprojektmedel från Folkhälsomyndigheten för att med stöd av forskare använda metoden i vårt lokala drogförebyggande arbete.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-15