Publicerad 2016-11-17

Förutom Lärarlönelyftet satsar kommunen på lärarlöner i förskola och skola

De senaste dagarna har information gått ut till kommunens medarbetare i förskolor, fritidshem och skolor om fördelningen av Lärarlönelyftet. Lärarlönelyftet är en statlig satsning med syfte att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom resultaten i skolan. Satsningen ger möjlighet till att höja lönen för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. För Östersunds kommuns del har vi tilldelats 11,6 mkr för läsåret 2016/2017.

Hur dessa pengar ska hanteras har styrts från statligt håll, med kriterier samt storlek på belopp per person. Detta har inneburit att ca 40% av medarbetarna har fått ta del av satsningen.
- Vi har jobbat tillsammans med fackliga representanter, förskolechefer och rektorer för att hitta former för hur vi ska hantera tilldelningen. Dessutom har hela gruppen förskolechefer/rektorer ingått i arbetet med att utse personer som ska få ta del av pengarna, för att så långt det varit möjligt få en likvärdighet i bedömningen, säger Annika Källgård, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.
- I detta arbete har vi haft ambitionen att finna lösningar till att så många som möjligt ska få ta del av satsningen.

Extra satsning utöver löneöversynen

Utöver Lärarlönelyftet har kommunen beslutat att satsa extra pengar utöver den vanliga löneöversynen för 2017 till förskollärare, fritidspedagoger, lärare, specialpedagoger och speciallärare, som inte fått del av lärarlönelyftet. Motivet till satsningen är att motverka oönskade löneskillnader mellan kommunens anställda och att förutom den statliga satsningen med lärarlönelyftet, även göra en kommunal satsning. Kommunen vill på detta sätt markera att dessa yrkesgrupper särskilt prioriteras i löneöversynen för 2017.
- Eftersom alla lärare är viktiga och behövs för att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet, är det viktigt att vi kan göra denna satsning, säger Annika Källgård.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-17