Publicerad 2016-11-20

Kulturskolan får en miljon extra i plånboken

Kulturskolan i Östersund tilldelas en miljon kronor av statens Kulturråd. Nu kan de bland annat utöka gruppundervisning i instrument för nybörjare och nå nya målgrupper genom El Sistema.

En hand håller i papper med noter på.

De extra pengarna ska bland annat användas för att förbättra möjligheterna för barn och unga att delta.

Mer jämlikt och mer möjligheter

Kulturrådet fördelar under året sammanlagt 97 miljoner kronor till 178 olika kommuner för musik- och kulturskoleverksamhet. Bidraget syftar till att göra verksamheten mera jämlik och att förbättra möjligheterna för barn och unga att delta.

- Vi är jätteglada att Östersunds kulturskola får en miljon, det här kommer att ge möjlighet för fler barn och ungdomar i vår kommun att ta del av vår verksamhet, säger Frida Landgren, chef för Kulturskolan.

Utökar gruppundervisningen

Kulturskolan kommer i första hand att utöka gruppundervisning i instrument för nybörjare. Något som har påbörjats till viss del det här läsåret. Resten av de extra medlen kommer att nyttjas till fortsättning av att nå nya målgrupper genom El Sistema.

- Kruxet är att vi måste tänka att de extra pengarna ska ge långsiktiga effekter för deltagarna i vår verksamhet och det är alltid svårt med ett tidsbegränsat extra bidrag. Men gemensamt hittar vi nog ett sätt som gör att det här får ringar på vattnet i framtiden. Det är ju en angenäm utmaning att fundera kring, säger Frida Landgren.

El Sistema

  • El Sistema handlar om ett förhållningssätt, inte en metod. Det går ut på att skapa social sammanhållning genom musik. Detta görs genom att arbeta med att stärka de demokratiska värdena, att ge barn och ungdomar möjlighet till musikalisk mångfald och fina musikupplevelser.
  • El Sistema finns i dag på skolorna Mimergården och Ängsmogården. I dagens läge är det färre antal deltagare i Kulturskolan från Torvallaområdets skolor än andra, därför görs den här insatsen där.

Fördelning av medel till musik- och kulturskolor

  • Under året inkom totalt 189 ansökningar till Kulturrådet om tillsammans cirka 223 miljoner kronor. Den totala summan av ansökt bidrag var mer än dubbelt så stor som det belopp som Kulturrådet har att fördela, och därför har de flesta sökande beviljats ett lägre bidragsbelopp än de sökt. Elva ansökningar avslogs.
  • Kulturrådet har prioriterat insatser som ger möjlighet för fler barn och unga att få ta del av musik- och kulturskolans verksamhet. Bidrag ges huvudsakligen till insatser för att nå målgrupper som inte tar del av musik- och kulturskolans ordinarie utbud.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-22