Publicerad 2016-11-23

Biltema-processen - så ser tidplanen ut

Vad händer härnäst? När det blir bestämt på riktigt? Planprocessen för Biltemas etablering är i full gång - här får du en snabbguide till de olika stegen i processen.

Illustration över utökad planprocess

Klicka på bilden för att förstora den.

Samrådsredogörelse och granskning senare i vår

Samrådet avslutades i höstas, och sedan dess har kommunens handläggare med att dels genomföra kompletterande utredningar vad gäller exempelvis grundvattennivåer och buller, samt med att sammanställa det 90-tal synpunkter som kom in under samrådet i en så kallad samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen finns även tjänstemännens kommentarer om synpunkterna, samt eventuella förslag på ändringar i planförslaget.

När samrådsredogörelsen inom kort är klar ska Kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 4 april fatta beslut om att godkänna redogörelsen och därmed godkänna att det förnyade planförslaget skickas ut på så kallad granskning.

Granskningsfasen är en ny synpunktsrunda, där sakägare, medborgare och andra får tycka till ännu en gång. Granskningsfasen beräknas starta under vårvintern.

Beslut om att anta planen kan fattas till sommaren

Det slutgiltiga steget i processen är att Kommunfullmäktige ska besluta om att anta detaljplanen, vilken kan bli preliminärt till sommaren. Om fullmäktige antar planen och ingen överklagar beslutet så vinner planen laga kraft tre veckor senare, och det är då klart att bland annat söka bygglov.

Läs mer om planprocessen

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-03-13