Publicerad 2016-11-23

Tillrättaläggande med anledning av renoveringen av Sporthallen och kopplingen till Östersund baskets ekonomi

Östersunds kommun vill göra ett tillrättaläggande med anledning av lokalmedias rapportering om att Östersund Baskets ansträngda ekonomiska läge beror på att renoveringsarbetet av Sporthallen tog längre tid än planerat.

Uppgifterna som media rapporterat stämmer inte. Redan i samband med att kommunen i april 2015 skrev avtal med entreprenören som utfört renoveringen av Sporthallen var datumen för slutbesiktningen bestämt. I avtalet framgick det att slutbesiktning skulle ske den 10 och 11 november 2016. Entreprenören höll sin del av avtalet och slutbesiktningen gjordes precis som planerat. Datumen har hela tiden kommunicerats med de föreningar som har Sporthallen som hemmaarena.

I vissa delar av Sporthallen pågår fortfarande renoveringsarbete, men det påverkar inte möjligheterna till spel i A-hallen. De utrymmen där renovering fortfarande pågår handlar om delar som kommunen, efter önskemål från föreningarna i huset, har beställt under arbetets gång. Det handlar bland annat om hemvisten, egna omklädningsrum, till basketklubbarna.

Östersund basket har redan av Kultur- och fritidsnämnden beviljats ersättning på 50 000 kronor som kompensation för förlorade intäkter i samband med hemmamatcher. Dessutom har de skickat in en ansökan om bidrag på 300 000 kronor som ännu inte har behandlats.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-23