Publicerad 2016-11-24

Bostadsplanering för framtidens behov

Anpassade bostäder och möjlighet till sociala mötesplatser och aktiviteter - det är viktiga strategier i Vård- och omsorgsnämndens program för att möta framtidens bostadsbehov.

Bild på fågelholk med fjäll i bakgrunden.

Vi blir allt fler medborgare i alla åldrar men andelen äldre som ska umgås, leva och bo i Östersunds kommun ökar mycket. Det kan man läsa i Vård- och omsorgsnämndens program för Bostadsplanering 2016-2028, som nämnden beslutade om på sitt möte den 16 november.

Programmet beskriver bland annat behovet av bostäder utifrån de väntade befolkningsförändringarna. Här är några exempel på strategierna för att möta framtidens behov fram till 2028:

  • Skapa minst 300 lägenheter inom särskilt boende för äldre.
  • Skapa 40 lägenheter i LSS-bostäder per år.
  • Starta minst två särskilda boenden samt platser för korttidsvistelse avsedda för vuxna personer med psykiska funktionshinder eller andra komplexa behov.
  • Mötesplatserna ska utvecklas så att de fyller medborgarnas olika behov. Nya mötesplatser kan startas upp utifrån exempelvis ålder, funktionsförmåga, hälsotillstånd och intressen.
  • Välfärdsteknik ska användas för att stärka medborgarnas självständighet och livskvalitet.

Det nya programmet är betydligt mer omfattande än tidigare program där man bara berört planeringen av särskilt boende för äldre.

- Samtidigt som Östersund växer med 450 personer per år så blir det också alltfler äldre människor i kommunen, säger Mona Modin Tjulin, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

- Det behöver byggas många fler tillgängliga lägenheter, gärna i form av trygghetsboenden där äldre kan bo. Vi ser också att behovet av LSS-bostäder ökar. Det här är en utmaning för kommunen, så det är bra att vi har med oss det i planeringen av bostäder så att det blir bra för alla medborgare.

Medborgardialog och remissrunda

Innan programmet skrevs bjöd Vård- och omsorgsnämnden in till medborgardialoger under november 2015. Temat var; framtidens bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning. En webbenkät var också tillgänglig på kommunens hemsida under november-december 2015. Därefter har programmet gått ut på remiss till en lång rad organisationer, förbund och myndigheter.

- Under medborgarmötena fick vi till oss hur viktigt det är med internetuppkoppling, närhet till buss, fina promenadvägar och sociala aktiviteter, berättar Mona Modin Tjulin. Det här har betonats i programmet, så att det finns med vid planeringen av bostäder för äldre.

I programmet kan man bland annat läsa:

"Bostaden är en viktig del för självständighet och delaktighet. Med få miljöhinder kan äldre och personer med olika funktionsförmågor, oavsett ålder, lättare leva sitt liv utan, eller med mindre, stöd och hjälp från samhället.

Det är viktigt att alla samhällsaktörer samverkar för att få till samhället så bra som möjligt så att äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva ett bra och självständigt liv. Det är bra för både individen och samhället."

Här kan du ta del av Vård- och omsorgsnämndens program för Bostadsplanering 2016-2028PDF

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-24