Publicerad 2016-11-25

Östersunds kommun tecknar avtal med vuxenutbildare

Under fredagen skickade Östersunds kommun ut avtalsförslag till de tio leverantörer som under de kommande åren ska bedriva vuxenutbildning på uppdrag av kommunen.

I somras avslutade Östersunds kommun upphandlingen vad gäller vuxenutbildning. Men eftersom Primrose, ett av de företag som delvis förlorade upphandlingen, överklagade beslutet har kommunen hittills inte tecknat några avtal med de nya leverantörerna.

I dagarna beslutade den högsta instansen, Högsta förvaltningsdomstolen, att avslå Primrose yrkande på ett så kallat interimistiskt beslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär att kommunen får skriva avtal, och därmed avsluta upphandlingen, innan ärendet är avgjort. Förvaltningsrätten har tidigare beslutat att upphandlingen gick rätt till, Kammarrätten såg inte skäl att ändra det och beviljade inte prövningstillstånd. Ärendet ligger nu alltså på Högsta förvaltningsdomstolens bord.
De nuvarande avtalen med leverantörerna av vuxenutbildning går ut vid årsskiftet. Därför är det bråttom.
- Det viktigaste i det här läget är eleverna och att ingen ska hamna i kläm på något sätt, därför känns det viktigt att arbetet med nya utbildare kommer i gång, säger kommundirektör Anders Wennerberg.
Under ett år är omkring 2000 elever inskrivna på någon vuxenutbildning i kommunens regi. Omkring 500 av dem läser Svenska för invandrare, SFI.

- De elever som har påbörjat studier hos ett annat företag får självklart fortsätta sin utbildning där om det är praktiskt möjligt, säger rektor Magnus Andersson.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-25