Publicerad 2016-11-27

Vattenledning från Storsjön till snölagret - vad tycker du?

En ny ledning ska frakta vatten från Göviken via Pibäcken upp till snölagringsplatsen vid Östersunds skidstadion. Det är i grova drag planen som just nu är ute på samråd.

Traktor lastar snö på en lastbil.

En traktor lastar den sparade snön på en lastbil vid skidstadions snölager.

Det är kultur- och fritidsförvaltningen som kommer att söka tillstånd för satsningen, som skulle göra det möjligt att använda sjövatten i stället för dricksvatten vid tillverkning av snö.

I dag används kommunens dricksvatten för snötillverkning, vilket är ett resursslöseri. Vattnet från Storsjön har enligt planen dessutom egenskaper som skulle göra tillverkningen av snö effektivare, samtidigt som dagens begränsning när det gäller hur stor vattenvolym som är möjlig att ta ut till snötillverkningen försvinner. Ett behov som är viktigt för att klara ambitionen att lägga ut snö för träning och tävling tidigt på säsongen när vintrarna blir allt mildare.

Det finns ännu inget beslut taget kring finansiering av en eventuell vattenledning.

Vad tycker du om en ny vattenledning?

Lämna dina synpunkter senast den 1 december. Skicka dina skriftliga synpunkter med brev till:

  • Östersunds kommun
  • Att. Christer Norlin
  • 831 82 Östersund

eller via e-post till christer.norlin@ostersund.se

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Christer Norlin på telefon: 063-14 33 05 

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-27