Publicerad 2016-11-29

Mathias Fredriksson har inte fått någon "gräddfil"

I olika medier, både på redaktionell plats och bland åsiktsmaterialet, har det i en rad artiklar under hösten och vintern getts sken av att Mathias Fredriksson skulle ha fått någon form av "gräddfil" till markanvisningsavtalet på Eriksberg/Solliden-området för att han är anställd i kommunen. Detta stämmer inte och kommunen vill ännu en gång tillbakavisa sådana påståenden.

Östersunds kommun har tillsammans med Sundsvalls och Trondheims kommuner ett samarbete, det så kallade SÖT-samarbetet. Under de senaste 15 åren har ett flertal projekt genomförts i syfte att stärka regionen och utveckla samarbetet med Tröndelag.I mitten av förra året drog ett nytt projektet i gång på allvar inom SÖT. Syftet är att försöka utveckla och ta vara på att Sundsvall, Östersund och Trondheim är områden där det bor många skidåkare med stora internationella framgångar, samt den utveckling och kompetens som finns i området vad gäller teknisk utveckling och som arrangörer av stora evenemang.För att klara projektmålen behövdes en person med erfarenheter från vintersport och med kontakter inom området, den kompetensen fanns inte inom kommunens organisation. Mathias Fredriksson med sina erfarenheter som elitaktiv och projektledare för världscupstävligen i Östersund 2015 var därför ett givet val för uppdraget. Mathias har nu en visstidsanställning under tre år där 100 procent av lönen finansieras av EU-projektet i SÖT-samarbetet.Redan ett år innan Mathias Fredriksson fick erbjudandet om projektanställningen var han i kontakt med kommunen och visade intresse för tomterna på Eriksberg-Solliden området.Vid tidpunkten för anställningen var Mathias Fredriksson också tydlig med sina privata intressen och kommunen som arbetsgivare var lika tydlig med att särskilja privatpersonen och tjänstemannen Mathias Fredriksson under tiden för hans anställning.

Samtidigt har utvecklingen av Eriksberg/Solliden-området funnits med på kommunens agenda länge med ambitionen om en förtätning i form av bostadsbyggande. Att Mathias Fredriksson fått markanvisningsavtalet beror alltså inte på hans anställning i kommunen, utan på att han har ambitioner som stämmer bra överens med kommunens.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-29