Publicerad 2016-11-30

Östersund hamnar på plats 136 i årets skolranking

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) årliga undersökning Öppna jämförelser, som tittar på grundskoleverksamheten i rikets 290 kommuner, hamnar Östersund på plats 136 (plats 148 om man räknar in friskolorna). 

Öppna jämförelser beskriver elevernas kunskapsresultat i årskurs 9 på kommun och riksnivå. Rapporten innehåller också resultatet av en av Sveriges största elevenkäter som besvaras av elever i årskurs 5 och årskurs 8.

Jonas Berg, som är sakkunnig för grundskolan i Östersunds kommun, ger en spontan reflektion över kunskapsresultatet för Östersunds del.
- För årskurs 9 finns alla våra elever med i statistiken. Det innebär att i den elevsammansättningen ingår asylsökanden, nyanlända, utlandsfödda. Det är därför svårt att jämföra våra resultat med andra kommuners, eftersom det numera varierar vilka elever som finns med i olika kommuners resultat.

Skolverket har också kommenterat betygsresultaten för 2016 med att kommunerna har hanterat gruppen nyanlända och asylsökande på olika sätt. I en del kommuner har de haft anpassad studiegång och därför inte läst alla ämnen, vilket inte var syftet med den nya lagstiftningen som kom i januari 2016. Den innebär att alla nyanlända och asylsökande ska ha en årskurs och klassplacering inom två månader.

- Tidigare år var det lättare för oss att identifiera vilka elever som var nyanlända, eftersom de då tillhörde förberedelseklasser. I dagsläget har vi inte resurser för att identifiera vilka elever som är asylsökande, nyanlända och utlandsfödda, menar Jonas Berg, som tillägger att man nu ska göra en analys av SKL:s undersökning.
- I vårt systematiska kvalitetsarbete för grundskolan är Öppna jämförelser en av de undersökningar vi tittar på, förutom våra egna enkäter som vi gör varje år.

Här kan du ta del av SKL:s rapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den samlade statistiken presenteras i Jämföraren i Kommun- och landstingsdatabasen Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fotnot: Ockelbo kommun hamnade i topp i undersökningen.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-30