Publicerad 2016-12-01

Med anledning av påståendet om jäv i samband med upphandling

Östersunds kommun delar inte Primroses uppfattning att det förekom jäv i samband med upphandlingen av vuxenutbildning.

Det var i somras som Östersunds kommun genomförde en upphandling av den vuxenutbildning som drivs i kommunens regi. Resultatet blev bland annat att företaget Primrose blev av med sitt uppdrag att utbilda i SFI, Svenska för invandrare, till förmån för två andra utbildningsföretag.

Primrose överklagade kommunens beslut till Förvaltningsrätten som gav kommunen rätt. Primrose överklagade den domen till Kammarrätten som beslutade att inte ta upp ärendet. Företaget begärde då att den högsta instansen, Högsta förvaltningsdomstolen, skulle titta på saken. De begärde också att domstolen skulle fatta beslut om ett så kallat interimistiskt beslut, det vill säga att kommunen inte får skriva avtal med något annat företag innan målet är avgjort. Domstolen sa nej till den begäran och förra veckan inledde kommunen avtalsprocessen med de företag som kommer att bedriva vuxenutbildning i kommunens regi de närmaste fyra åren.

I samband med att Primrose lämnade in sitt överklagande till Högsta Förvaltningsdomstolen presenterade de också ny argumentation för sin sak. De hävdar att en av kommunens rektorer, som var inblandad i arbetet med upphandlingen, är jävig eftersom han tidigare varit anställd på ett av de företag som vann upphandlingen.

- Vi tillbakavisar bestämt påståendet om en jävsituation. Det är mer än två år sedan rektorn började jobba för kommunen. Utvärderingen är genomförd professionellt och objektivt. Jag är tvärtemot glad att rektorn har erfarenhet utanför kommunen. Marknadskunskapen är viktig, inte minst i upphandlingar, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

I upphandlingen var det förutom den aktuella rektorn ytterligare åtta utvärderare som bedömde de anbud som kom in i samband med upphandlingen. I utvärderingsmodellen har kommunen tagit hänsyn till både kvalité och pris. Tilldelningsbeslutet har skrivits under av kommundirektör.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-12-01