Publicerad 2016-12-02

Biblioteket får kvarts miljon för att hjälpa nyanlända

Den ökade flyktingströmmen till Sverige har lett till att antalet nya besökare till Östersunds biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har ökat. Nu ska ett nytt projekt hjälpa de nyanlända att göra sin röst hörd och ge dem möjlighet att vara med och påverka den framtida verksamheten på biblioteket.

En bok ligger uppslagen, två vikta blad formar ett hjärta.

Biblioteket, en viktig mötesplats för nyanlända. Foto: Göran Strand

Biblioteken är generellt sett både viktiga för, och duktiga på att hjälpa, nyanlända. De spelar en viktig roll då de ger tillgång till datorer och internet, är viktiga för språkinlärning och ger möjligheter till fritidssysselsättning. Men studier visar också på brister och områden som biblioteken kan utveckla, där språklig kompetens är en av dem.

Nu har Östersunds biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster blivit beviljade 250 000 kronor i projektmedel från statens kulturråd, för att via ett nytt projekt kunna stärka sin roll som en viktig mötesplats för nyanlända. En plats där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas och ta del av kunskap, litteratur och kultur samt delta i demokratiska samtal.

Kommer att pågå ett år

Projektet, som går under namnet ”Ett bibliotek för alla - att stärka biblioteket som en resurs för nyanlända”, kommer att pågå i ett år – från december 2016 till december 2017.

- Kort kan man säga att vi söker medel för att bättre kunna lyssna på, och ta till vara nyanländas och asylsökandes behov och idéer. Biblioteket är en viktig del i det demokratiska samhället, det är en plats där alla människor bereds tillgång till information och en plats där människor kan mötas. Vi är därför mycket glada för att vi nu får medel för att lyssna på en grupp människor vars röster sällan hörs. Vi vill jobba uppsökande, upprätta en fokusgrupp och sedan implementera de lärdormar vi får i vår ordinarie verksamhet, säger Daniel Fahlén, bibliotekarie vid Östersunds biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Av 96 ansökningar beviljade Kulturrådet 51 ansökningar, varav Östersunds biblioteks ansökan var en av dem.

Om projektet

Syfte: Att stärka och utveckla Östersunds bibliotek som resurs för nyanlända. Detta ska ske i dialog med målgruppen. En projektanställd, med såväl språkkunskaper som egna erfarenheter, ansvarar för att upprätta nya kontaktytor och deltar i implementeringen av målgruppens behov.

Målsättningar: En direkt effekt är ökad språkkompetens, kunskap om de nyanländas villkor och större möjligheter att göra initierade medieinköp på fler språk. Långsiktiga effekter av projektet väntas vara förbättrade kontakter med Migrationsverkets boenden samt utarbetade former för användarinflytande för nyanlända.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-12-02