Publicerad 2016-12-06

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdagen sammanträdde Kommunstyrelsen. Här är ett axplock av de beslut som politikerna fattade.

Detaljplan industriområde Midskog

Kommunens mark- och exploateringsavdelning har gjort bedömningen att fastigheten Lillsjöhögen 2:10, som ligger i höjd med byn Lillsjöhögen tre kilometer norr om riksväg 87, är attraktiv för etablering av serverhallar. Området är 150 hektar stort och beräknas kunna rymma tio serverhallar i den storlek som Facebook tidigare visat intresse för att lägga i Östersund. Därför har mark- och exploatering ansökt om att upprätta en detaljplan för fastigheten, vilket också har gjorts. Detaljplanen har varit ute på samråd och åsikter som bland annat rör buller, landskapsbilden och möjligheten till att bedriva renskötsel har inkommit. På tisdagen beslutade kommunstyrelsen att gå vidare i processen och att planförslaget ska skickas ut på så kallad granskning, alltså ytterligare en remissrunda till grannar och andra berörda.

Östersund basket

Östersund basket har, efter att tvingats spela nio bortamatcher i rad i samband med att Sporthallen byggdes om, fått ekonomiska problem. Föreningen har ansökt om 300 000 kronor i bidrag för att få bukt med sina ekonomiska problem. Kommunstyrelsen godkände på tisdagen ansökan. Utbetalningen är villkorad med att föreningen måste uppfylla vissa krav, annars kan de bli återbetalningsskyldiga på halva summan.

Erikshjälpen

Föreningen Mitt Norden Biståndscenter, mer känd som Erikshjälpen, vill öppna secondhandbutik i Östersund. Kommunstyrelsen sa på tisdagen ja till föreningens önskan om att inleda ett sammarbete med Östersunds kommun. Sammarbetet innebär att Erikshjälpen erbjuder 25 platser för personer som står längst från arbetsmarknaden och är berättigade till arbetsmarknadsåtgärder via Arbetsförmedlingen. Platserna ska fördelas via kommunens arbetsmarknadsenhet. Kommunens del i sammarbetet är att ha två medarbetare på plats i Erikshjälpens lokaler som ska fungera som coacher och handledare. Kommunen får ta del av de eventuella stadsbidrag och handledararvoden som följer med vissa av deltagarna från Arbetsförmedlingen. Eventuellt överskott från Erikshjälpens verksamhet går till välgörenhet.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-12-06

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen