Publicerad 2016-12-09

Nöjda medborgare i Östersunds kommun enligt ny undersökning

Östersunds kommun har nöjda invånare – och betygen för arbetsmöjligheter, skola, idrott och kultur är bra. Så kan man övergripande sammanfatta den medborgarundersökning som SCB genomfört under hösten.

Vinterbild från gågatan i Östersund, ryggtavla på en person som bär kommunens toppluva.

Foto: Göran Strand

I undersökningen – som utförs i hela landet vartannat år – fick 1 200 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18–84 år i Östersunds kommun chansen att svara på en enkät.

– Under 2016 deltog 136 kommuner i undersökningen, vilket ger goda möjligheter till jämförelser men det är viktigt att komma i håg att det är en attitydundersökning, säger Maria Werner Gabrielsson, verksamhetscontroller på Östersunds kommun.

I resultatet av undersökningen går bland annat att utläsa att NMI (nöjd-medborgare-index) för Östersund ligger på 59 på en skala 0–100. Den siffran är högre än rikssnittet, där den är 54. I betygsindex räknas 40 som godkänt, nöjd från 55 och mycket nöjd passeras vid 75.

Bra ställe att bo på

Jämfört med andra kommuner har Östersund högre betyg för grundskolan, gymnasieskolan, idrotts- och motionsanläggningar, kultur samt miljöarbete. Betygen ligger lite lägre för vatten- och avlopp samt äldreomsorg.

NMI ger svaret på frågor om vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter.

I en annan del av undersökningen summeras NRI (nöjd-region-index) med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Här får Östersund betyget 65 jämfört med hela rikets 60. Utbildning och arbetsmöjligheter, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter ger Östersund höga betyg.

58 procent av medborgarna i Östersunds kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till medan 12 procent vill avråda från det.

Viktiga synpunkter

– Resultatet ger oss ett bra underlag för att jobba med förbättringar inom kommunen, medborgarnas synpunkter är viktiga, säger Maria Werner Gabrielsson.

Svarsprocenten för Östersunds del i SCB:s enkät hamnade på 41 procent, vilket är något lägre än för två år sedan.

Hela resultatet av undersökningen hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-12-09