Publicerad 2016-12-10

Nu vet vi vad östersundsborna slänger i soptunnan

Ännu en gång har kommunen tittat i östersundsbornas soppåsar; det vill säga undersökt soporna som hushållen slänger i den gröna soptunnan. Och det finns möjligheter till bättre sopsortering. En stor del av soppåsarnas innehåll utgörs av förpackningar, tidningar och matavfall som istället ska lämnas till återvinning.

Sophämtning. Insamlingspersonal i arbete

Varje dag lämnar minst en långtradare med sopor Gräfsåsens avfallsanläggning och svänger österut mot Sundsvall och kraftvärmeverket där. Varje år körs totalt 422 långtradarlass med sopor till Sundsvall där de eldas upp. Om vi, som bor, arbetar eller studerar i Östersund, blir bättre på att sortera våra sopor skulle vi kunna minska antalet långtradarlass med minst 150 lass. Det skulle bli bara cirka 270 långtradartransporter till Sundsvall varje år. Då skulle kommunen spara närmare fyra miljoner kronor.
- För fyra miljoner kronor skulle vi, till exempel, kunna utveckla våra återvinningscentraler, säger avfallschef Ola Skarin.

32 % är rätt sorterat

Det är Sopor till förbränning som boende i villa och i flerbostadshus slängt i sina soptunnor som kommunen nu låtit analysera. Undersökningen visat att i östersundsbornas soppåse är 32 % rätt sorterat. Men där finns också lika mycket förpackningar och tidningar som ska lämnas till återvinning. Och 30 % av soppåsen utgörs av matavfall som ska slängas i komposttunnan så att kommunen kan kompostera det på Gräfsåsen. Mindre än en procent av soppåsen utgörs av miljöfarligt avfall.

Läs mer om vad som finns i våra soppåsar

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-12-10