Publicerad 2016-12-12

Kommunledning fokuserar mer på bolagsstyrning

Ekonomidirektören och biträdande kommundirektören Unto Järvirovas tjänst förändras vid årsskiftet. Han ska fokusera mer på sitt uppdrag som vd i Rådhus AB, som bland annat äger Östersundshem.

Det är Unto Järvirova som själv önskat att få ägna sig mer åt Rådhus AB. Från och med den 1 januari kommer han att arbeta 15 procent med Rådhus AB. Den resterande tiden kommer han att lägga på sin roll som ekonomidirektör. Det betyder att han inte längre kommer att vara biträdande kommundirektör.

- Konkret innebär det att jag mer systematiskt kommer att kunna ägna mig åt löpande uppföljning, ägardirektiv och styrning av de bolag som ingår i Rådhus AB, säger Unto Järvirova.

I och med att Unto Järvirova släpper rollen som biträdande kommundirektör frigör han tid då han inte behöver närvara vid alla kommunstyrelsens och fullmäktiges sammanträden. Undantaget är så klart punkter som rör ägarstyrning och ekonomi. Vidare kommer han heller inte ansvara för miljöstyrningen i kommunen. Han kommer heller inte att vara enhetschef för team styrning. Ny enhetschef i hans ställe blir Maria Werner.

- Det känns jättebra att kunna lägga mer tid på bolagen. På tidigare arbetsplatser är det just det jag jobbat med och tar med mig mycket erfarenhet och idéer därifrån, säger Unto Järvirova.

Även kommundirektören Anders Wennerberg, som beslutat om förändringen, är nöjd:

- Det har varit ett tydligt uppdrag från politiken att vi ska lägga mer fokus på bolagsstyrning. Unto har stor vana av detta och kommer nu att kunna lägga mer fokus på våra bolag, därför tror jag att det här kommer att bli jättebra, säger han.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-12-12