Publicerad 2016-12-12

Många ville tycka till om planerna på ny stadsdel på Annersia

Drygt 300 yttranden har kommit in till Östersunds kommun under de tre månader som projektet var inne i samrådsfasen, som nyligen avslutades. De kommande månaderna kommer kommunen att sammanställa samtliga synpunkter inför nästa beslut i Kommunfullmäktige till sommaren.

Flygbild över nya området

Torun Jacobsson, planarkitekt på Östersunds kommun, projektleder arbetet med förslaget till en fördjupad översiktsplan för en ny stadsdel på Annersia.

- De synpunkter som kommit in har till stor del handlat om att de som redan bor i området inte vill att det ska förlora sin landsbygdskaraktär, men det har även kommit in yttranden om att det är positivt att staden växer och att området är ett fint läge för ny bebyggelse. Det är viktigt att alla får framföra vad de tycker så att vi kan väga ihop alla intressen och ge våra förtroendevalda ett bra beslutsunderlag, så vi är glada att många tagit sig tid att lämna in synpunkter, säger Torun Jacobsson.

Andra faktorer som medborgare och andra synpunktslämnare har tagit upp handlar bland annat om trafiksituationen, oro över vad som kommer att hända med Böle byskola, liksom förslag på andra platser där kommunen föreslås bygga bostäder istället.

Samrådsredogörelse och utställning i sommar

Nästa steg i planprocessen är att kommunen sammanställer alla yttranden och tar ställning till dem i en så kallad samrådsredogörelse. I den redovisas alla synpunkter som kommit in och hur kommunen ser på dessa. Därefter är det upp till de förtroendevalda att ta beslut om att starta den så kallade utställningsfasen i planprocessen.

- Eftersom det kommit in många synpunkter tar det tid att sammanställa och ta ställning till alla, så nu blir det några månaders arbete innan det händer något nytt. Vi räknar just nu med att Kommunfullmäktige kommer att kunna fatta beslut om utställning på juni-sammanträdet 2017. Det skulle då betyda att planen kan gå ut på utställning, då man får tycka till igen, under hösten 2017 och att eventuellt beslut om att anta planen kan bli någongång under första kvartalet 2018, men det är än så länge en preliminär tidplan, säger Torun Jacobsson.

Snart får stadsdelen sitt namn

Och till sist – har den föreslagna stadsdelen fått något riktigt namn ännu?

- Nej inte riktigt än, vi avslutade tävlingen om att döpa stadsdelen i samband med att samrådet avslutades den 1 december, och juryn ska nu få tänka över förslagen innan vi avslöjar vinnaren någon gång under nästa år. Så ett tag till får det helt enkelt heta ”stadsdel söder om Vallsundsbron”, avslutar Torun Jacobsson.

Läs mer om förslaget till fördjupad översiktsplan för en stadsdel söder om Vallsundsbron

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-12-12