Publicerad 2016-12-14

Polisen Mustafa föreläste om kreativ integration

I måndags föreläste polisen Mustafa Panshiri för politiker och tjänstemän på Östersunds bibliotek. Ämnet för dagen var kreativ integration och hur man jobbar effektivt med de problem som kan uppstå kring ensamkommande barn och ungdomar.

Föreläsaren Mustafa Panshiri

Mustafa Panshiri har bråda dagar. Under måndagen genomförde han tre föreläsningar för kommunala tjänstemän och politiker. För att kunna fatta bra beslut är det viktigt att veta så mycket som möjligt om vilka de ensamkommande är och hur de tänker, menar Mustafa.

- Min erfarenhet av att träffa ensamkommande barn är att det finns en rädsla och misstänksamhet gentemot det svenska samhället och inte minst svenska myndigheter. Det är inte konstigt att dessa känslor finns, men det är viktigt att de inte förhindrar en framtida delaktighet i samhället, säger Mustafa.

Igår och idag träffar Mustafa ensamkommande barn och ungdomar. Demokrati, jämställdhet och människors lika värde är genomgående teman för samtalen.

- När jag som 11-åring kom till Sverige tillsammans med mina föräldrar och syskon från ett talibanstyrt Afghanistan fanns ordet demokrati inte min ordbok, säger Mustafa.

Mustafas vision är att besöka Sveriges alla kommuner för att få träffa alla ensamkommande barn och ungdomar. Drivkraften är att få berätta för dem om hans egen resa, från utanförskap till drömmen om att få jobba som polis.

- Jag för två olika dialoger samtidigt; en där jag talar om de här barnens rättigheter, men också den där jag är tydlig med de problem som kan uppstå och om deras eget ansvar, säger Mustafa.

Mustafa är en av mycket få svenska poliser som har bakgrund i Afghanistan och kan tala språket dari. Genom de gemensamma referenserna och erfarenheterna kan han få en speciell kontakt med barnen han träffar. Utifrån det kan han sedan berätta mer om hur saker fungerar i Sverige, om våra väldigt annorlunda lagar och normer.

- Det jag erbjuder är att tidigt ge en positiv bild av hur det kan vara att växa upp i Sverige. Den vanligaste frågan jag får är "hur får vi svenska kompisar". För mig var nyckeln att jag blev behandlad precis som alla andra; det var samma regler som gällde för mig som för alla andra. Missriktad välvilja är ett problem, som i sig föder segregation, säger Mustafa.

Det är inte lätt att förstå sig på Sverige och svenskarna, därför behövs en tydlighet och en konsekvens från samhällets sida, menar Mustafa, som inte tycker att det är en bra idé att anpassa normer och regler, exempelvis genom att införa könsseparerade badtider.

- De problem som uppstår är i själva verket ofta resultatet av könsseparerade kulturer. Det finns ingen anledning för Sverige, som är ett internationellt föredöme inom området, att backa i dessa frågor, säger Mustafa.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-12-14

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen