Publicerad 2016-12-14

Tack för alla nomineringar till vård och omsorgs kvalitetspris!

Rekordmånga nomineringar från allmänheten har kommit in till Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris. Nästan 60 personer har lämnat in förslag på vem eller vilka de tycker förtjänar årets utmärkelse.

Sedan 1998 har Vård- och omsorgsnämnden delat ut kvalitetspriset till en verksamhet, arbetsplats eller person som jobbar inom vård och omsorg i Östersunds kommun. Det kan handla om en avdelning med riktigt god stämning och kamratanda, någon som sätter guldkant på tillvaron för de boende eller någon som har ett riktigt bra bemötande mot medborgare och anhöriga. I år är prissumman fastställd till 35 000 kronor.

Under hösten har anhöriga, medborgare och kollegor inom förvaltningen fått nominera enheter eller enskilda medarbetare till priset. Även tidigare har medborgare haft chansen att skicka in nomineringar, men nytt för i år är att förvaltningen använt en e-tjänst för att hämta in nomineringar. Och vilken succé det nya sättet att nominera har fått!

- Att på ett smidigt sätt kunna skicka in sin nominering via en e-tjänst har varit ett lyft för Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris. E-tjänsten har bidragit till en ökad bredd av kandidater, vilket självklart är jätteroligt och ger utmärkelsen ännu mera tyngd, säger Kerstin Eklund, socialt ansvarig samordnare på vård- och omsorgsförvaltningen.

Vem som vinner kvalitetspriset avslöjas under en ceremoni i samband med Vård- och omsorgsnämndens sammanträde torsdagen den 15 december.

Här är de nominerade till vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2016:

Enskillda medarbetare:

Camilla Wågström, Slåttergården: Brinner för att göra det bästa av varje sekund på jobbet. Alltid mån om det bästa för den enskilde och dennes anhöriga. Inspirerar andra kollegor. Ett engagemang som gör stor skillnad i verksamheten. (Nominerad)

Camilla Viklund, undersköterska och samordnare inom Marielunds hemtjänst: Fantastisk undersköterska, tillhör en av de i särklass bästa. Utmärkt samordnare. Genom att bemöta varje individ utifrån dennes förutsättningar finner hon alltid lösningar på olika problem. Inger trygghet för den enskilde. Tar egna initiativ, lyssnar in och är genuint intresserad av sitt arbete som gynnar de enskilda. (Nominerad)

Andreas Ringnér, undersköterska och naturfotograf på Tallbacka: Social stimulans genom att visa egna naturfilmer från årets alla årstider på olika Säbo i kommunen. Berättar under visningen mycket beskrivande och med inlevelse om djur och växtlighet. Filmvisningarna uppskattas oerhört mycket av dem som bor på Säbo och bidrar till stimulans, social gemenskap och ökad tillfredsställelse i vardagen. Anders arbete har gjort stor skillnad för väldigt många och det finns all möjlighet att hans filmvisningar kan användas av fler verksamheter. (Nominerad 41 gånger).

Emilie Wennstig, sjuksköterska på Fältvägens säbo: Är mycket pedagogisk i sitt arbete. Löser problem genom att situationsanpassa på ett smidigt sätt, lösningsfokuserad. Ser varje individ som unik utifrån dennes förutsättningar. Ett stort stöd på arbetsplatsen både för enskilda personer och personal. (Nominerad)

Åsa Wallin, vård- och omsorgsförvaltningen: Kvalitets- och ledningssystemet ska vara ett stöd i vardagen för all verksamhet. Åsas målsättning är att det ska vara ett stöd till alla som vi inom vård och omsorg är till för. Chefer har redan uttryckt sin tacksamhet över det stöd som systemet innebär till att utveckla kvaliteten i verksamheten.

Arbetsplatser:

LSS-bostad Grindstugevägen 36: Ett omfattande utvecklingsarbete under flera år har bidragit till verksamhet med hög kvalitet för ”äldre med intellektuell funktionsnedsättning”. Ett väl tillgängligt, anpassat kognitivt stöd och utbud av anpassade aktiviteter. Egen enkät 2016 till anhöriga och närstående visar på bra resultat och nöjdhet. (Själva ansökt)

Teknik- och service: Utför sitt arbete enligt uppdrag. Tar ett helhetsansvar för samtlig välfärdsteknik inom vård och omsorg. Har alltid den enskilde medborgarens fokus i centrum. Är en stödfunktion till kärnverksamheterna säbo, LSS, hemtjänst och samarbetar bra. Snabb service ges, installationer av larm. (Själva ansökt)

LSS-bostad Hagvägen: Boende som ger stöd till individer med komplexa behov. Ett gemensamt arbetssätt med bland annat gemensamma måltider har gjort enorm skillnad för speciellt huvudmannen till den som nominerat. Efter ett antal flyttar har personen äntligen fått” ett liv med kvalité”. Bostaden förtjänar all uppmuntran. (Nominerade)

Brännagården: All personal visar ett mycket gott bemötande som påverkar den enskilde som vistas där på ett lugnande sätt. Personalen möter både den enskilde och dess anhöriga på rätt nivå. Fin rogivande yttermiljö. (Nominerade)

Ruuthsvägen LSS-bostad och personal: Vill uppmärksamma 25 år av individuellt anpassat stöd till individ med svår hjärnskada. En outtröttlig tro på individen och dennes förmåga. Ett fantastiskt bemötande, stöd, tålamod och förmåga att motivera och stimulera till ett rikt liv trots svår smärta och funktionsnedsättning. (Nominerade).

Hemtjänstområde Övre staden: Personalen gör sitt yttersta för att tillgodose den enskilde utifrån dennes behov av stöd. Personalen har genom ett gott stöd och förhållningssätt bidragit till att den enskildes liv blivit bättre och mer positivt. Har hjälpt den enskilde utifrån önskemål och pushat på vid stunder av nedstämdhet. (Nominerade)

Kompetensgruppen: En viktig del i riskarbetet runt ensamarbete. Ger trygghet hos personalen men behållet fokus på gott bemötande och relationen till den enskilde. Att få kunskap om hur man ”skyddar sig själv och brukaren”. Bra att genom att utbilda ”utbildare” i verksamheten ge möjlighet till så många fler att få lära sig ”mjukt självskydd”. Detta höjer kvaliteten och är samtidigt ett bra sätt att premiera, satsa på duktiga medarbetare. (Två inkomna nomineringar).

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-12-16