Publicerad 2016-12-20

Och vinnarna är..

Lit är årets by. Och Östersunds kommuns tillgänglighetspris 2016 går till Frösö Park Hotell. Det avslöjades under Kommunfullmäktiges sammanträde på tisdagen.

Tillgänglighetspris och Årets by

Björn Hemmingsson från Frösö Park Hotell tillsammans med Ellen Nilsson, Ingrid Krylén och Leif Persson från Lits byförening.

Tillgänglighetspriset delas varje år ut till en organisation, ett företag eller till en enskild person som gjort något för tillgängligheten i kommunen, utöver det som lagen föreskriver. Årets pris går i år alltså till Frösö Park Hotell.

- Det är självklart fantastiskt roligt att få ett kvitto på det arbete som vi har lagt ner på och runt hotellet. Innan vi öppnade fanns det sju handikappanpassade hotellrum i stan. Vi byggde tio, men alla våra rum är relativt tillgängliga. Vi har kommit långt i vårt tillgänglighetsarbete, men det finns fortfarande mycket att göra. Det här priset sporrar oss att fortsätta det arbetet, säger Björn Hemmingsson, vd på Frösö Park Hotell.

Utmärkelsens Årets by delas ut till en viss by, bygd eller stadsdel som utmärkt sig vad gäller utvecklingsarbete. Priset är 25 000 kronor samt ett diplom. Pengarna ska användas till någonting som gagnar byns eller stadsdelens utveckling. Lit är årets by och Lits byförening, som är en övergripande organisation för cirka 30 föreningar, är mottagare av prissumman.

- För föreningen är det roligt att få uppskattning för det arbete vi lägger ner. Samtidigt är priset viktigt för hela samhället, som ett bevis på att det lönar sig att engagera sig och att det går att påverka och förbättra saker och ting, säger Leif Persson, ordförande i Lits byförening.

Men det var inte bara Östersunds kommun som delade ut priser och utmärkelser. Kommunen fick också en utmärkelse. Design for all Foundation delade ut Flaggan för städer och kommuner för alla, till Östersunds kommun. Det är tredje året som Östersund får flaggan. Bakom utmärkelsen står den internationella stiftelsen Design för alla. Det har tagit initiativet att samla ett närverk av städer och destinationer runt om i världen som kan bidra med goda exempel och i erfarenhetsutbyte hjälpa varandra att bli ännu bättre på att förbättra livskvalitén för sina medborgare genom att applicera konceptet design för alla, eller universell utformning som är ett annat namn för samma synsätt.

Motiveringarna

Lit får utmärkelsen Årets by med motiveringen: Lits byförening har ett stort övergripande engagemang i bygden och har drivit ett långsiktigt utvecklingsarbete inom många områden. Bland annat har byföreningen startat upp och driver ett bibliotek för byborna, och med målgrupp ungdomar har de skapat en återkommande aktivitet i form av en drogfri skolavslutningsfest på hembygdsgården. Byföreningen driver också fritidsgården i Lit. Gemensamt med andra aktörer i bygden har byföreningen engagerat sig i brobygget som startar 2017.

Frösö Park Hotell får Östersunds kommuns tillgänglighetspris med motiveringen: Frösö Park Hotell har målmedvetet och ambitiöst arbetat med tillgänglighetsfrågor i hela processen från beslut att bygga anläggningen, vid byggnation och fram till att vara attraktivt och välkomnande för alla gäster. De arbetar också målmedvetet med att vara en anläggning för aktiva och sportintresserade oavsett funktionsvariation. Sedan hotellet öppnades har en anställd arbetat särskilt för att öka tillgängligheten än mer.

På hotellets hemsida är tillgänglighet och service beskrivet och det är enkelt att hitta.

Frösö Park hotell bidrar till att vi kan uppnå vårt mål i tillväxtplanen om att öka antalet gästnätter i kommunen samt kunna hålla större evenemang exempelvis inom parasporterna.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-12-20