Publicerad 2016-12-21

Med anledning av ett regionråds uttalande om kommunala tjänstemäns kompetens

I ÖP 21 december uttalar sig regionrådet och moderaten Christer Siwertsson om rondellen i höjd med Fyrvalla i Östersund. Han konstaterar i artikeln att ”det är fullständigt obegripligt att fullt intelligenta människor kan konstruera någonting så oerhört korkat”. Vidare anser tydligen Siwertsson att det är konstruktören av rondellen som ska straffas vid eventuella olyckor.

Östersunds kommun tar kraftfullt avstånd från Siwertssons kritik och betonar olämpligheten i att kalla kommunens tjänstemän för "korkade". Siwertsson ger uttryck för ett debattklimat som Östersunds kommun och kommunledningen inte ställer sig bakom.

- Christer Siwertsson har självklart möjlighet, precis som alla andra medborgare, att framföra synpunkter på det arbete och den samhällsservice som Östersunds kommun bedriver. Synpunkter tar vi gärna emot, så länge de har en anständig ton. Men det kan aldrig vara okej för en av regionens högst uppsatta politiker att kalla våra anställda för korkade! säger kommundirektören Anders Wennerberg.

Han fortsätter:

- Jag hoppas att Siwertsson inte på samma sätt kritiserar medarbetare inom sin egna organisation, och jag tycker inte att det är lämpligt att han gör det i andra politiskt styrda organisationer heller. Har Siwertsson synpunkter på kommunen är han välkommen att höra av sig till mig som ytterst ansvarig för våra tjänstemän, alternativt till sina politiska kollegor i kommunen.

Vidare betonar Anders Wennerberg att han har fullt förtroende för tjänstemännen i Östersunds kommun och att de fattar korrekta beslut inom sina kompetensområden – både på Samhällsbyggnad, som sköter trafikplaneringen, och på de övriga sju förvaltningarna inom kommunen.

Vad gäller själva sakfrågan vill Östersunds kommun klargöra att trafikolyckorna i det kommunala vägnätet har minskat avsevärt sedan kommunen började bygga trafiklösningar i form av rondeller – trots att mängden fordon samtidigt har ökat markant. I slutet av 1980-talet inträffade omkring 200 polisregistrerade trafikolyckor på det kommunala vägnätet. Under 1990-talet började kommunen bygga rondeller. 2013 inträffade 60 olyckor i det kommunala vägnätet, 2014 var siffran 52 och förra året inträffade 47 trafikolyckor inom nämnda område.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-12-21

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen