Publicerad 2016-12-22

Nytt vattenskydd säkrar kvalitet på dricksvattnet i Östersund

Östersunds dricksvatten har fått en länge efterlängtad kvalitetssäkring.
Länsstyrelsen har tagit ett viktigt beslut om skydd för Minnesgärdets vattenskyddsområde – vilket kommer att påverka alla verksamheter inom området. Både för näringar och privatpersoner.

Karta över Minnesgärdets vattenskyddsområde.

Karta över Minnesgärdets vattenskyddsområde.

Östersunds kommun ansökte om vattenskyddet 2013. Nu har Länsstyrelsen fattat beslut.

– Det är ett efterlängtat beslut som ger oss ett ökat skydd mot föroreningar i det vatten vi tar från Storsjön, säger Jenny Haapala, gruppledare på kvalitet och miljö på Teknisk förvaltning, Östersunds kommun.

Skyddet innebär restriktioner för all verksamhet i området, exempelvis företag, jordbruk och andra näringar. Men även för privatpersoner.

Nu startar en process för att ställa om och anpassa till de nya miljökraven. Befintliga verksamheter i området har två år på sig att vidta åtgärder. För nystartade verksamheter gäller de nya kraven direkt eftersom Länsstyrelsens beslut trädde i kraft 12 december.

– För kommunens del påbörjas ett stort internt arbete. Vi har ansvar för att skylta och informera, och Miljö- och hälsa ansvarar för att se till att de nya kraven följs, berättar Jenny Haapala.

Många som berörs

Arbetet med de nya miljökraven för vattenskyddsområdet började för kommunens del redan 2005.

– Det här är ett långsiktigt mycket viktigt beslut, säger Jenny Haapala.

Exempel på verksamheter som påverkas av beslutet är företag som hanterar miljöfarliga ämnen, skogsbruk, jordbruk och djurhållning.

Arbeten med större schaktnings- och grävarbeten, samt upplag eller deponi av avfall, asfalt, oljegrus och vägsalt påverkas också av de nya bestämmelserna. Inom vissa områden råder förbud, inom andra krävs tillstånd.

Listad för riksintresse

I höstas upptogs Minnesgärdets vattenverk på Havs- och vattenmyndighetens lista över dricksvattenanläggningar av riksintresse. Listan innehåller Sveriges viktigaste områden med anläggningar för vattenförsörjning.

Motiv till utpekandet av riksintresset är:

  • Nyttjas/kan nyttjas av många människor
  • Stor kapacitet och god kvalitet
  • Liten risk att påverkas av klimatförändringar
  • Behövs som reserv eller för framtida användning

Länsstyrelsens beslut i helhet hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om kommunens vattenskyddsområden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-12-22