Publicerad 2016-12-27

Kommunen om arbetet med hälsosamma arbetsplatser-något minskad långtidsfrånvaro

Flera i personalen känner av långvarig stress och de att inte räcker till, vilket avspeglar sig i den medarbetarenkät som kommunen gjorde bland nära 5000 medarbetare i höstas.

Blå kiteskärm med tryckt snöhjärta ute på isen en strålande vinterdag

Samtidigt så sjunker långtidsfrånvaron i den grupp som varit frånvarande i 60 dagar eller mer

- Det som vi ser i år är att sjuktalen är lägre jämfört med motsvarande period förra året. I november ser vi en minskning av långtidsjukskrivning med 33 personer jämfört med samma tidpunkt 2015, säger HR-chefen Anne Vågström.

- Ett resultat av att förvaltningarna arbetat för att förbättra arbetsmiljön samt att vi arbetat hårt för att medarbetare som är sjuka ska kunna komma tillbaks till arbetet.

- Vi arbetar hela tiden med att förbättra arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser, framför allt arbetar vi med förvaltningsspecifika insatser eftersom förutsättningarna ser så olika ut på de olika förvaltningarna, säger HR-chefen Anne Vågström.

Östersunds kommun tar undersökningen bland medarbetarna och resultaten på största allvar

Alla förvaltningar arbetar för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt, vilket man alltid strävar efter.

Ett särskilt grepp har till exempel Vård-och omsorgsförvaltningen tagit som redan under 2015 sjösatte ett särskilt program på 32 punkter kallat
”En hälsofrämjande arbetsplats”.

Bland annat handlar det om mer resurser
Under hösten har Säbo, (särskilt boende) fått mer personal till vad som kallas vårdnära service. Det kan vara städ och hushållssysslor.

Lars Liljedahl är förvaltingschef för Vård och omsorgsförvaltningen:

- Vi hoppas och tror att det blir en påtaglig avlastning på våra undersköterskor. Under de närmaste månaderna involverar vi alla medarbetare i ett utvecklingsarbe som tar sikte på hur vi kan bli en mer hälsofrämjande kommun, för både medarbetare och medborgare.

- Sedan 2015 och framåt har vi gett just särskilt boende, Säbo, full uppräkning med kompensation för löne- och prisökningar. En ambition är att vi kan göra det även 2018 trots aviserade sparkrav i hela kommunen.

Nöjda medborgare
- I den senaste nationella brukarundersökningen, från Socialstyrelsen, får vi fortsatt goda resultat för hemtjänsten. 93 procent av brukarna är mycket nöjda eller ganska nöjda. Klart över rikssnittet som är 89 procent, säger Lars Liljedahl.

För särskilt boende är det ett litet tapp när det gäller kommunens egen verksamhet. Den siffran ligger på 78 procent i Östersunds kommun, jämfört med rikssnittets 83 procent. Det är en försämring med en procentenhet jämfört med förra året.

I den senaste undersökningen går det även att konstatera att Vård och omsorgsförvaltningens medarbetare är något mindre stressade än övrig personal inom kommunen.

- Tyvärr är det bara 44 procent som svarat - så tillförlitligheten är låg - men givetvis tar vi resultatet på stort allvar, understryker Lars Liljedahl.

 


Det här gör Östersunds kommun

  • 2015 Anställdes en person för att arbeta med fullt fokus på arbetsmiljöfrågor på övergripande nivå.
  • Hösten 2016 bildades en särskild grupp på Område HR (Personalfrågor, chefsstöd) satts samman som enbart arbetar med rehabilitering, en satsning för att sänka kommunens sjuktal.
  • Våren 2016 kommer samtliga chefer och skyddsombud att utbildas i den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Utveckling av rutiner och verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Fortsätter att stimulera medarbetarna till friskvård, bland annat genom att erbjuda friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
  • Utbildning kontinuerligt av nya chefer och skyddsombud i arbetsmiljö.
  • I flera förvaltningar får cheferna ett starkare administrativt stöd så att de kan ägna sig åt ett nära ledarskap, vilket är en viktig faktor för en god arbetsmiljö.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-12-27