Publicerad 2017-01-12

Nya arvoden för gode män och förvaltare

Överförmyndarnämnden i Östersund har beslutat om nya riktlinjer för arvoderingen av gode män och förvaltare. De nya riktlinjerna gäller från och med 1 januari och innebär att vissa blanketter har omarbetats för att stämma överens med de nya riktlinjerna.

Det mer rättvisa systemet gynnar både huvudmännen, alltså de som beviljats god man eller förvaltare, och deras ställföreträdare, eftersom det ungefär i hälften av alla ärenden är huvudmannen som betalar arvodet – inte kommunen.

- De gamla blanketterna var luddigt utformade och kunde till viss del bidra till godtyckliga arvodesbedömningar. Vår förhoppning är att de nya riktlinjerna och de nya blanketterna gör att arvodesbedömningen blir mer rättvis, säger Åsa Pettersson, kanslichef för Överförmyndarnämndens kansli i Östersunds kommun.

De nya riktlinjerna kan innebära att några gode män får mer betalt jämfört med tidigare, medan andra kan få mindre jämfört med tidigare år. I dagarna skickar Överförmyndarnämndens kansli ut blanketter för 2016 års redovisning tillsammans med den nya arvoderingsblanketten till samtliga gode män och ställföreträdare som har sina huvudmän bostatta i Östersunds kommun.

- Förutom att bedömningen bör bli mer rättvis ser vi också en tidsbesparande effekt för de som ska göra granskningarna, eftersom det blir lättare att fastställa arvoderingsnivån. Vårt mål är att alla ska få sina årsredovisningar granskade innan hösten, säger Åsa Pettersson.

Samtidigt arbetar Överförmyndarnämndens kansli med att bli mer tillgängliga för allmänheten. De bedriver ett samarbete med kommunens kundcenter för att det ska bli lättare att få tag i kansliet via telefon. Nytt blir också att ha öppet på kansliet på torsdagar mellan 14.30 och 17.00 för att kunna ta emot spontanbesök. Dessutom uppdateras ostersund.se kontinuerligt och arbete pågår med E-tjänster och E-blanketter.

I samma anda planerar Överförmyndarnämndens kansli att ha öppet hus med mingel torsdagen den 19 januari mellan 14.30 och 17.00 i sina nya lokaler på Österängsskolan. Målgruppen är befintliga gode män och förvaltare samt personer som kan tänka sig att bli godemän i framtiden.

- Det är viktigt att överförmyndaren arbetar med att effektivisera sitt arbete. Trycket på medarbetarna där har varit stort de senaste åren. Samtidigt påverkar deras arbete många andra verksamheter inom kommunen, andra myndigheter och övriga utförare – men framför allt de som behöver en god man eller förvaltare, säger kommundirektören Anders Wennerberg.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-01-12

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen