Publicerad 2017-01-17

Rapport från Kommunstyrelsen 17 januari

Under tisdagen sammanträdde politikerna i Kommunstyrelsen för första gången 2017. Här följer en sammanfattning av några av de beslut som politikerna fattade.

Bidrag för arbetet med EU-migranter

Svenska kyrkan i Östersund får 100 000 kronor i bidrag av Östersunds kommun för sitt arbete till stöd för de grupper av EU-migranter som huserar i Östersund. Bidraget ska användas till härberget på Köpmangatan. Det är tredje året som Svenska kyrkan får stöd av kommunen för den här verksamheten. Församlingen hade ansökt om 300 000 kronor.

Odlingslotter i Östersunds stadskärna

Centerpartisten Bosse Svensson har föreslagit i en motion att Östersunds kommun ska erbjuda medborgarna odlingslotter i Östersunds stadskärna. Majoriteten i Kommunstyrelsen håller inte med, utan vill i stället att samhällsbyggnadsförvaltningen utreder gemensamhetsodlingar om fråga kommer från allmänheten senare – vilket också blev Kommunstyrelsens beslut. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om odlingslotter i stadskärnan.

Elektronisk körjournal

Under 2015 gjorde kommunens revisorer en granskning av Östersunds kommuns rutiner för användandet av leasingbilar. Revisionen anser att styrningen och uppföljningen kan förbättras. Ett nytt regelverk har därför arbetats fram. Kommunstyrelsen sa på tisdagen ja till de nya reglerna som bland annat innebär att kommunen ska införa elektroniska körjournaler och på så sätt ha bättre koll på hur, var och när bilarna används.

Hyresbidrag till gamla kommunalhuset i Lit

Lits byförening har hyrt det gamla kommunalhuset i Lit under sex treårsperioder och fått hyresbidrag. Lokalerna är ett nav i bygden och fungerar i dag som samlingsplats för ett 30-tal medlemsföreningar. Kommunstyrelsen sa på tisdagen ja till fortsatt hyresbidrag på 104 000 kronor per år mellan 2017 och 2020.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-01-17

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen