Publicerad 2017-01-25

Diskussioner förs om att ändra placeringen av Attefallshus i Lit

Östersunds kommun för en dialog med Östersundshem om att eventuellt ändra på placeringen av planerade Attefallshus i Lit.
Dessutom kommer kommunen att ta markprover på den fastighet där Östersundshem beviljats bygglov.

närbild av fotboll och en spelares sko på en gräsplan

Det pågår en flitig debatt i olika media om bygglovsärendet på fastigheten 5:83 i Lit där Östersundshem vill bygga Attefallshus.

För Östersunds kommun är det viktigt att hålla en öppen dialog och att kunna informera om vad som händer i ärendet, och när.

På två punkter pågår nu arbete för att tillmötesgå invändningar som framförts mot bygglovet.

Den ena gäller placeringen av de planerade Attefallshusen, som enligt kritiker skulle hamna för nära en fotbollsplan.

– Det förs diskussioner med Östersundshem, och varken de eller vi är främmande för att titta på en ny placering för Attefallshusen, säger Lars Andersson, förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Östersunds kommun.

– Varken Östersundshem eller kommunen är ju intresserade av att förstöra möjligheterna till fotbollsspel för ungdomar, fortsätter Lars Andersson.

Den andra punkten gäller det faktum att det förekommit industriverksamhet på den aktuella fastigheten, och att inte markprover tagits för att undersöka om marken på något sätt tagit skada av detta.

– Nu har vi beslutat att markprover ska tas. Förmodligen kommer det att ske nästa vecka, meddelar Lars Andersson.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-01-25

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen